Sekretorisk mediaotit

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • H65.2 Kronisk serös mellanöreinflammation

Primärvård

 • Bedömning, behandling och kontroll primärt hos barn

ÖNH-mottagning

 • Bedömning och vid behov behandling vid kvarstående besvär hos barn
 • Ensidig serös mediaotit hos vuxna eller tonåringar utan nyligen genomgången infektion eller annan förklaring

Epidemiologi

Ungefär 20 % av barn med genomgången akut mediaotit har kvarstående vätska i mellanörat 3 månader efteråt. Andelen är ännu högre hos barn < 2 år.

Etiologi

Sekretorisk mediaotit (SOM, otosalpingit) förekommer ofta vid förkylning och i efterförlopp till akut mediaotit. Den är vanligtvis spontanläkande men kan ha långdraget förlopp.

Symtom

 • Lock- eller fyllnadskänsla i öra
 • Ibland krasande ljud i öra
 • Nedsatt hörsel

Barn

Långdragna besvär kan i enstaka fall leda till:

 • försenad språkutveckling
 • irritabilitet
 • ändrat kommunikationsbeteende.

Anamnes

 • Nyligen genomgången förkylning eller akut mediaotit
 • Upplevd eller tecken på hörselnedsättning

Barn

 • Språkutveckling – åldersadekvat
 • Aktivitet – funktion i grupp
 • Beteende – normalt, hyperaktivt eller frånvarande
 • Tecken till hörselnedsättning – hög volym på TV, huvudvridning för att höra med ena örat

Status

 • Inspektion epifarynx – om möjligt
 • Inspektion trumhinna – vätska i mellanöra, förtjockad eller indragen trumhinna
 • Siegels tratt, pneumatisk otoskopi – nedsatt eller ingen rörlighet av trumhinna
 • Tympanometri – rak kurva, typ B
 • Webers test – ledningshinder, tonen lateraliseras till sjuka örat (vuxna och äldre barn)
 • Audiogram – lätt nedsatt hörsel, ledningshinder (barn > 4 år)
 • Viskprov – hörselnedsättning (överväg om audiogram saknas, yngre barn) 

Handläggning vid utredning

 • Diagnosen ställs kliniskt med bedömning av trumhinnor och hörsel.
 • Sekretorisk mediaotit hos barn eller vuxen efter nyligen genomgången infektion kräver ingen utredning initialt.

Sekretorisk mediaotit hos tonåring eller vuxen

 • Vid sekretorisk mediaotit efter nyligen genomgången infektion krävs ingen utredning initialt.
 • Vid ensidig sekretorisk mediaotit utan annan förklaring och utan kronisk öronsjukdom bör huvud-halscancer misstänkas.
 • Vid nytillkommen sekretorisk mediaotit utan annan förklaring som inte snabbt normaliseras rekommenderas kontakt med specialiserad vård.

Sekretorisk mediaotit hos barn

Vid sekretorisk mediaotit efter nyligen genomgången infektion krävs ingen utredning initialt.

Ställningstagande till utredning inom specialiserad vård rekommenderas vid sekretorisk mediaotit och:

 • uttalad hörselpåverkan
 • hörselpåverkan som kvarstått under minst 3 månader
 • funktionshinder som försvårar barnets kommunikation
 • misstänkt påverkad talutveckling och/eller beteendepåverkan
 • snarkning eller andningsuppehåll som tecken på att barnet har symtomgivande förstoring av tonsiller och adenoid.

Differentialdiagnoser

 • Akut mediaotit eller simplexotit
 • Extern otit
 • Öppetstående tuba
 • Tensor tympanisyndrom
 • Vaxpropp eller främmande kropp
 • Tumör i naso-/epifarynx
 • Plötslig sensorineural hörselnedsättning

Hos barn med bilateral sekretorisk otit > 3 månader och samtidig hörselnedsättning på minst 25 dB kan insättning av rör (och eventuellt abrasio vid adenoid) vara aktuellt.

Egenvård

Autoinflation med otovent ballong (barn > 5 år) eller Valsalvas manöver rekommenderas.

Remissindikation för barn

 • Barn med funktionshinder som försvårar barnets kommunikation
 • Bilateral serös mediaotit med symtom i ≥ 3 månader eller utan symtom i ≥ 6 månader
 • Ensidig serös mediaotit med symtom i ≥ 3-6 månader
 • Serös mediaotit med snarkning eller andningsuppehåll

Remissindikation för tonåringar och vuxna

 • Ensidig sekretorisk mediaotit utan nyligen genomgången infektion eller annan förklaring, enligt Huvud-och Halscancer
 • Kvarstående serös mediaotit i > 2-3 månader efter genomgången infektion

Komplikationer som kan förekomma är exempelvis:

 • kronisk otit med kolesteatom
 • adhesivotit.

Ont i örat, 1177

Rör i örat, 1177

Publicerat: 2021-02-17
Giltigt till: 2024-02-29
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.