Nedsatt lukt- och smaksinne

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (R44-P Lukt- och smakrubbning).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Nedsatt lukt- och smaksinne

Remiss till ÖNH-mottagning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ingen utredning och behandling avseende lågt prioriterande godartade tillstånd görs för närvarande.
 • Alla remisser bedöms och prioriteras. Patient och inremitterande informeras om handläggning.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning

ÖNH-mottagning

 • Fortsatt utredning i vissa fall
 • Hjälp med behandling i vissa fall

Allmänt

 • Det som uppfattas som smak förmedlas till stor del via luktsinnet
 • Lukt- och smaksinne behöver anfuktade slemhinnor för sin funktion

Luktsinnet

 • Orsaker till hyposmi (nedsatt luktsinne) – svullna slemhinnor (vid allergi, rinit, nässpray/-droppar, sinuit, näspolyper), rökning, tumör (i näsa/intracerebralt) eller diabetes
 • Orsaker till irreversibel anosmi (frånvaro av luktsinne) – skalltrauma eller viroser (som influensa, herpes simplex)

Smaksinnet

 • Smaksinnet förmedlas från de främsta 2/3 av tungan via chorda tympani (N VII) och den bakre 1/3 av glossopharyngeusnerven (N IX)
 • Orsaker till försämrat smaksinne – ökad ålder (vanligt, både neuronalt och genom försämrad salivproduktion), strålning mot huvud/hals

Status

 • Näsa – svullnad/rodnad slemhinna, näspolypos
 • Undersök om möjligt efter avsvällning (näsdroppar/bomullstuss med nafazolin)
 • Kranialnervsstatus – vid misstanke om intracerebral tumör/nervskada

Laboratorieprover

 • Hb, MCV, kobalamin, folat, glukos (uteslut B-vitaminbrist och diabetes)

Undersökning via ÖNH-mottagning

 • Salivkvantifiering – vid oklar påverkan på smaksinne
 • Ingen ytterligare utredning behövs om säker genes finns
 • Test för lukt- respektive smaksinne – vid behov

Allmänt

 • Rökstopp
 • Näsa – undvik överkonsumtion av avsvällande nässpray, prova näsoljedroppar
 • Mun – anfuktning av munslemhinna vid salivbrist (munfuktande gel, matolja)
 • Specifik behandling beror på orsak
 • Starkt nedsatt lukt-/smaksinne kan i vissa yrken omöjliggöra fortsatt yrkesutövning

Behandling vid näspolypos eller slemhinnesvullnad

 • Nasal steroid – dubbel dos vid behov
 • Peroral steroid – vid behov tillägg med T Prednisolon 5 mg, 5 x 1 i 5 dagar
 • Vid otillräcklig effekt – remiss för eventuell evulsio

Publicerat: 2018-06-20
Giltigt till: 2021-06-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter