Nedsatt lukt- och smaksinne

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.
 • R43.2 Parageusi
  R43.0 Anosmi
  R43.1 Parosmi
  R43.8 Andra och ospecificerade rubbningar av lukt och smak

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning

Specialiserad vård

 • Fortsatt utredning och behandling i vissa fall

Lukt och smak är väl sammankopplade. Det som uppfattas som smak förmedlas till stor del via luktsinnet. För att fungera normalt behöver både lukt- och smaksinne anfuktade slemhinnor.

Luktsinnet förmedlas från luktcellerna i näsan via olfactoriusnerven (N I) till hjärnan. Smaksinnet förmedlas från tungans främre 2/3 via chorda tympani (N VII) och den bakre tredjedelen av glossopharyngeusnerven (N IX).

Definition

 • Hyposmi – nedsatt luktsinne
 • Anosmi – avsaknad av luktsinne
 • Hypogeusi – nedsatt smaksinne
 • Ageusi – avsaknad av smaksinne

Etiologi

Orsakerna kan ge förlust av eller nedsatt lukt- eller smaksinne och vara övergående eller irreversibla.

Orsaker till hyposmi och anosmi

 • Virus – influensa, herpes simplex, covid-19
 • Lokalt i näsa – slemhinnesvullnad (allergi, rinit, sinuit, näspolyper), tumör
 • Läkemedel – biverkan eller överkonsumtion (nässpray, näsdroppar)
 • Rökning
 • Ökad ålder
 • Endokrina/metaboliska – diabetes, hypogonadism, binjurebarkinsufficiens, njursvikt, näringsbrist (B12-brist, zinkbrist)
 • Intracerebrala – tumör, trauma (skada på nervus olfactorius, N I), epilepsi, MS, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom.

Orsaker till hypogeusi och ageusi

 • Ökad ålder – neuronalt eller genom försämrad salivproduktion
 • Läkemedelsbiverkan (exempelvis ACE-hämmare, betablockare)
 • Strålning – mot huvud eller hals

Anamnes

 • Debut – akut, långsam
 • Förlopp – fluktuerande, konstant
 • Andra sjukdomar
 • Aktuella läkemedel

Status

 • Munhåla – slemhinna och tunga
 • Näsa – svullen eller rodnad slemhinna, näspolypos  (undersöks lättast efter avsvällning med näsdroppar/nafazolin)
 • Kranialnervstatus rekommenderas vid misstanke om intracerebral tumör eller nervskada.

Handläggning vid utredning

Gör en klinisk bedömning utifrån anamnes och status. Ta prover och bedöm behov av ytterligare utredning utifrån misstänkt bakomliggande orsak. Beakta särskilt vitamin B12-brist och diabetes.

Handläggning vid behandling

 • Ge allmänna råd.
 • Ge råd om luktträning vid akut påkomna besvär.
 • Gör en läkemedelsgenomgång.
 • Specifik behandling beror på orsak.
 • Starkt nedsatt lukt- och smaksinne kan i vissa yrken omöjliggöra fortsatt yrkesutövning.

Allmänna råd

Ge råd om att:

 • sluta röka
 • undvika överkonsumtion av avsvällande nässpray
 • skölja näsa med saltvatten i kanna eller spruta
 • prova näsoljedroppar
 • fukta munslemhinnan med munfuktande gel eller matolja vid salivbrist.

Provbehandling med nasal steroid i 6-12 veckor kan övervägas.

Luktträning

Luktträning kan ha effekt och bör helst påbörjas tidigt, då förmågan till återhämtning ofta är bäst de första månaderna.

Träna ditt luktsinne, 1177

Remissindikation 

 • Fortsatt utredning och behandling vid behov utifrån misstänkt bakomliggande orsak

Nedsatt luktsinne och smaksinne, 1177

Publicerat: 2023-10-05
Giltigt till: 2026-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.