Nedsatt lukt- och smaksinne

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • R432 Parageusi
  R430 Anosmi
  R431 Parosmi
  R438 Andra och ospecificerade rubbningar av lukt och smak

 • Primär bedömning och utredning
 • Fortsatt utredning och behandling i vissa fall

Lukt och smak är väl sammankopplade. Det som uppfattas som smak förmedlas till stor del via luktsinnet. För att fungera normalt behöver både lukt- och smaksinne anfuktade slemhinnor.

Luktsinnet förmedlas från luktcellerna i näsan via olfactoriusnerven (N I) till hjärnan. Smaksinnet förmedlas från tungans främre 2/3 via chorda tympani (N VII) och den bakre tredjedelen av glossopharyngeusnerven (N IX).

 • Hyposmi – nedsatt luktsinne
 • Anosmi – avsaknad av luktsinne
 • Hypogeusi – nedsatt smaksinne
 • Ageusi – avsaknad av smaksinne

Orsakerna kan ge förlust av eller nedsatt lukt- eller smaksinne och vara övergående eller irreversibla.

 • Virus – influensa, herpes simplex, covid-19
 • Lokalt i näsa – slemhinnesvullnad (allergi, rinit, sinuit, näspolyper), tumör
 • Läkemedel – biverkan eller överkonsumtion (nässpray, näsdroppar)
 • Rökning
 • Ökad ålder
 • Endokrina/metaboliska – diabetes, hypogonadism, binjurebarkinsufficiens, njursvikt, näringsbrist
 • Intracerebrala – tumör, trauma (skada på nervus olfactorius, N I), epilepsi, MS, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom.
 • Ökad ålder – neuronalt eller genom försämrad salivproduktion
 • Läkemedelsbiverkan
 • Strålning – mot huvud eller hals
 • Debut – akut, långsam
 • Förlopp – fluktuerande, konstant
 • Andra sjukdomar
 • Aktuella läkemedel
 • Munhåla – slemhinna och tunga
 • Näsa – svullen eller rodnad slemhinna, näspolypos
 • Undersök om möjligt näshåla efter avsvällning (näsdroppar/nafazolin).
 • Kranialnervstatus rekommenderas vid misstanke om intracerebral tumör eller nervskada.

Ta prover utifrån misstänkt bakomliggande orsak, beakta särskilt vitamin B12-brist och diabetes.

 • Ge allmänna råd.
 • Gör en läkemedelsgenomgång.
 • Specifik behandling beror på orsak.
 • Starkt nedsatt lukt- och smaksinne kan i vissa yrken omöjliggöra fortsatt yrkesutövning.

Ge råd om att:

 • sluta röka
 • undvika överkonsumtion av avsvällande nässpray
 • skölja näsa med saltvatten i kanna eller spruta
 • prova näsoljedroppar
 • fukta munslemhinnan med munfuktande gel eller matolja vid salivbrist.

Luktträning kan ha effekt och bör helst påbörjas tidigt, då förmågan till återhämtning ofta är bäst de första månaderna.

Luktträning, Region Skåne

 • Fortsatt utredning och behandling vid behov utifrån misstänkt bakomliggande orsak

Nedsatt luktsinne och smaksinne, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2021-05-05
Giltigt till: 2023-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne