Näsblödning

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (R040 Epistaxis).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Näsblödning

Remiss till ÖNH-mottagning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ingen utredning och behandling avseende lågt prioriterande godartade tillstånd görs för närvarande.
 • Alla remisser bedöms och prioriteras. Patient och inremitterande informeras om handläggning.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning och behandling

ÖNH Akutmottagning

 • Bakre näsblödning – ambulans
 • Främre eller diffus näsblödning som inte slutar trots upprepad behandling

ÖNH-mottagning

 • Vid behov vid återkommande näsblödningar

Allmänt

 • Främre näsblödning – vanligast, blödningskällan är oftast framtill på nässkiljeväggen (Locus Kiesselbachi)
 • Bakre näsblödning – sällsynt men dramatisk, kräver ofta sjukhusvård
 • Förkylning och medicinering som påverkar koagulationen gör att det blöder lättare

Riskfaktorer

 • Högt blodtryck
 • Blödningsrubbning
 • Salicylika/motsvarande eller antikoagulantia

Anamnes

 • Aktuella sjukdomar och mediciner

Status

 • Inspektion näsa – lokalisera blödningskällan

Egenvård

 • Snyt ut blod/koagler
 • Tryck näsvingarna hårt mot septum i 10-15 min, sitt/stå lätt framåtlutad
 • Sätt in blodstillande vadd eller bomullstuss med olja, vaselin eller nässpray
 • Alternativt applicera Nozohaem gel (blodstillande)

Behandlingsprinciper

 • Främre näsblödning med synlig blödningskälla – etsning efter blodstillning och bedövning
 • Främre diffus näsblödning – blodstillning eller tamponad efter bedövning
 • Bakre näsblödning – akut åtgärd i väntan på ambulans
 • Uppföljning och förebyggande av recidiv vid behov

Blodstillning och bedövning

 • Snyt/sug ut koagler
 • Lidokainhydroklorid-nafazolin – dränk in sudd, för in med nässpekulum och böjd pincett, låt sitta i 15-20 minuter
 • Alternativ – Xylocain spray och blodstillande vadd

Etsning

 • Blodstillning och bedövning
 • Silvernitrat-stickor – etsa mot synligt kärl, bilaterala blödningar får inte etsas samtidigt
 • Paraffinolja/glycerol – dränk in sudd, sätt som skydd efteråt, låt sitta i 6 timmar (patienten kan själv ta ut den)
 • Upprepa blodstillning/etsning vid behov eller sätt tamponad

Tamponad

 • Bedöva vid behov först
 • Spongostan – vid diffus blödning, kan vid behov dränkas med cyklokapron (injektionsvätska 100 mg/ml)
 • Rapid Rhino 5 cm – färdiggjord tamponad, doppa i vatten 30 sekunder, för in på högkant, blås upp med 5-10 ml luft och låt sitta i 1-2 dygn, ta ut vid återbesök
 • Merocel/Netcell nästamponad – spatelliknande, expanderar av vätska, doppa spetsen i paraffin, för in på högkant, droppa koksalt på utstickande del, låt sitta 1-2 dygn, ta ut vid återbesök

Akut åtgärd vid bakre näsblödning

 • I väntan på ambulans:
 • Rapid Rhino 7,5 cm – färdiggjord tamponad, doppa i vatten 30 sekunder, för in på högkant, blås upp med 5-10 ml luft, alternativt:
 • Foley-kateter – för in i näsan, blås upp ballongen, sätt tamponad framför katetern, dra tillbaka till stopp, vaddera med kompress mot näsan och fäst med slangklämma/peang
 • Intravenös infart

Uppföljning och förebyggande av recidiv

 • Undvik petning
 • Fukta torr slemhinna med olja
 • Följ upp blodförtunnande medicinering – Waran (INR), NOAK
 • Äldre med sköra slemhinnor och återkommande näsblödningar utan synlig blödningskälla kan prova T Cyklokapron 1 g x 3-4 i en vecka

Publicerat: 2018-06-20
Giltigt till: 2021-06-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter