Näsblödning

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Primärvård

 • Primär bedömning och behandling

Specialiserad vård

 • ÖNH-akutmottagning – bakre näsblödning, främre eller diffus näsblödning i vissa fall
 • ÖNH-mottagning – vid behov vid återkommande näsblödningar

Riskfaktorer

 • Förkylning
 • Blodförtunnande läkemedel
 • Trauma mot näsans slemhinna orsakad av petning, snytning eller näsfraktur
 • Högt blodtryck
 • Förändringar i nässlemhinnan
 • Koagulationsrubbning

Anamnes

 • Aktuella sjukdomar
 • Läkemedel
 • Tidigare näsblödningar
 • Andra symtom talande för koagulationsrubbning

Status

 • Inspektion näsa
 • Främre rinoskopi
 • Mun och svalg
 • Överväg blodtryck

Handläggning vid utredning

Lokalisera blödningskällan.

 • Främre näsblödning är vanligast. Blödningskällan är oftast framtill på nässkiljeväggen i locus Kiesselbachi.
 • Bakre näsblödning är sällsynt men dramatisk och kräver ofta sjukhusvård.

Handläggning vid behandling

 • Bakre näsblödning – genomför akut åtgärd och ombesörj akut transport.
 • Främre näsblödning – bedöva, blodstilla och åtgärda.
 • Ge råd om egenvård, planera uppföljning och förebyggande av recidiv vid behov.

Åtgärd vid bakre näsblödning

Akut åtgärd i väntan på transport:

 • säkerställ fria luftvägar
 • kontrollera blodtryck
 • ta en längre färdiggjord tamponad (7-8 cm) eller en foleykateter och för in enligt instruktion.
 • sätt en perifer venkateter och ge vid behov intravenös vätska
 • överväg smärtstillande läkemedel intravenöst (särskilt vid tamponad med kateter).

Insättning av färdiggjord tamponad:

 • exempelvis Rapid Rhino 7,5 cm – doppa i vatten 30 sekunder, för in på högkant, blås upp med 5-10 ml luft.

Insättning av foleykateter:

 • klipp bort spetsen, sätt gel och för in i näsan (8 cm på vuxen)
 • kuffa ballongen med 7-10 ml sterilt vatten och dra försiktigt tillbaka
 • kuffa mer vid behov (max 15 ml)
 • packa näskaviteten med gasvävstamponad indränkt i lidokainhydroklorid-nafazolin eller Terracortril
 • vaddera med kompress mot näsan och fäst med slangklämma eller peang.

Åtgärd vid främre näsblödning

 • Be patienten snyta ut eller sug ut koagler.
 • Dränk in sudd med lidokainhydroklorid-nafazolin (eller använd kutan bedövningsspray och blodstillande vadd), för in med nässpekulum och böjd pincett.
 • Låt sitta i 10-15 minuter.

Etsning vid lokaliserad blödningskälla:

 • etsa med silvernitratsticka eller motsvarande
 • sätt därefter en sudd med paraffinolja/glycerol som skydd i 6 timmar
 • informera patienten att dra ut sudden.

Tamponad vid diffus blödningskälla:

 • bedöva mer vid behov
 • sätt en tamponad av spongostan indränkt med tranexamsyra (injektionsvätska 100 mg/ml)
 • eller en tamponadbinda indränkt i paraffinolja eller Terracortril
 • eller en färdiggjord tamponad enligt instruktion
 • låt sitta 1 dygn och ta ut vid återbesök.

Egenvård

Ge råd till patienten att:

 • undvika att peta i näsan
 • fukta torr nässlemhinna med olja.

Rekommendera patienten att vid näsblödning:

 • snyta ut blod och koagler
 • trycka näsvingarna hårt mot septum i 10-15 min, sittande eller stående lätt framåtlutad
 • sätta in fetvadd med olja eller vaselin
 • alternativt applicera blodstillande vadd eller glycingel som finns receptfritt på apotek.

Remissindikation 

 • ÖNH-akutmottagning – bakre näsblödning, främre eller diffus näsblödning som inte slutar trots upprepad behandling
 • ÖNH-mottagning – vid behov vid återkommande näsblödningar

Vid återkommande näsblödningar:

 • kontrollera Hb och eventuellt trombocyter
 • följ upp högt blodtryck
 • följ upp eventuella blodförtunnande läkemedel
 • överväg angiofibrom och granulomatös polyangit.

Näsblod, 1177

Publicerat: 2020-11-04
Giltigt till: 2023-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.