Muntorrhet

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • R68.2 Muntorrhet, ospecificerad
  K11.7 Rubbad spottkörtelfunktion

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning

Specialistmottagning

 • Reumatologmottagning – uttalad muntorrhet och misstanke om Sjögrens syndrom
 • Annan specialistmottagning – beroende på bakomliggande orsak

Tandvård

 • Utredning av muntorrhet, salivmätning
 • Bedömning av tandstatus och munslemhinnor
 • Profylax och stödbehandling

Saliven är en viktig del av kroppens försvar mot bakterie-, virus- och svampinfektioner. Spottkörtlarna bildar 1-1,5 liter saliv varje dygn.

 • Mukös saliv är seg och trögflytande med hög viskositet och bildas kontinuerligt för att smörja samt skydda mun och tänder.
 • Serös saliv är vattnig och lättflytande med låg viskositet och bildas vid matintag.

Definition

 • Xerostomi – subjektiv upplevelse av muntorrhet
 • Hyposalivation – uppmätt minskad mängd producerad saliv

En onormal minskning av salivmängd anses föreligga vid ≤ 1,5 ml vilosaliv under en mätperiod om 15 minuter (0,1 ml/minut) och vid en sekretionshastighet i tuggstimulerad saliv på ≤ 3,5 ml i 5 minuter (≤ 0,7 ml/minut).

Etiologi

Orsaker till minskad mängd saliv

 • Läkemedelsbiverkan – vanligast
 • Hög ålder – påverkad salivproduktion samt salivkvalitet 
 • Munandning 
 • Stress
 • Sjukdomar som depression, reumatoid artrit, Sjögrens syndrom, Parkinsons sjukdom, diabetes, uremi
 • Strålbehandling vid huvud- och halscancer

Symtom

Förutom muntorrhet kan följande symtom förekomma:

 • sveda och klumpkänsla i hals
 • obehaglig, minskad eller förändrad smak i munnen
 • dålig andedräkt
 • munvinkelragader, torra och nariga läppar, sår i munslemhinna
 • svårigheter att svälja, tugga och tala
 • karies, tandlossning, svårigheter med tandprotes
 • symtom på oral candidainfektion.

Anamnes

 • Symtomdebut och duration
 • Aktuella sjukdomar och läkemedel
 • Allmän munhälsa
 • Eventuell påverkan på livskvalitet

Status

 • Inspektion av läppar, munhåla och svalg – sår, rodnad slemhinna
 • Inspektion av tänder – tandstatus
 • Palpation av spottkörtlar – förstoring
 • Övrigt status utifrån misstänkt bakomliggande orsak

Handläggning vid utredning

 • Bedöm symtom och grad av besvär.
 • Värdera behov av utredning utifrån misstänkt bakomliggande orsak.
 • Gå igenom patientens läkemedel.
 • Överväg mätning av salivsekretion i vila och efter stimulering.
 • Överväg behov av biopsi av läppspottkörtlar (exempelvis vid misstänkt Sjögrens syndrom) .

Handläggning vid behandling

 • Överväg utsättning eller byte av läkemedel.
 • Behandla eventuell bakomliggande orsak.
 • Ge råd om egenvård för att lindra symtom och förebygga skador.
 • Rekommendera regelbundna kontroller hos tandläkare eller tandhygienist.
 • Ta ställning till intyg för särskilt tandvårdsbidrag.
 • Överväg salivstimulerande eller saliversättande medel.

Egenvård

Råd patienten att:

 • hålla noggrann munhygien
 • använda fluor som profylax
 • fukta munnen före måltid
 • undvika söta drycker och mat med torr och smulig konsistens
 • dricka mellan tuggorna
 • skölja munnen med vatten efter måltid
 • skölja och sedan svälja ner matoljeblandat vatten (kan ge komforteffekt).

Muntorrhet, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissindikation 

 • Reumatologmottagning – uttalad muntorrhet och misstanke om Sjögrens syndrom (ögon- och muntorrhet)
 • Annan specialistmottagning – beroende på bakomliggande orsak
 • ÖNH-mottagning – vid behov av ÖNH-undersökning, biopsi av läppspottkörtlar
 • Sjukhustandvård – vid behov av utredning med exempelvis mätning av salivsekretion i vila och efter stimulering

Muntorrhet är en vanlig orsak till klumpkänsla i halsen, dysfagi, nedsatt smaksinne, karies och tandlossning.

Nedsatt munhälsa kan i sin tur ge påverkan på livskvaliteten.

Muntorrhet, 1177

När du tar läkemedel, 1177

Tandvårdsstöd, Försäkringskassan

Publicerat: 2020-11-04
Giltigt till: 2024-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.