Muntorrhet

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (Muntorrhet K11-).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Muntorrhet

Remiss till ÖNH-mottagning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ingen utredning och behandling avseende lågt prioriterande godartade tillstånd görs för närvarande.
 • Alla remisser bedöms och prioriteras. Patient och inremitterande informeras om handläggning.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning

Specialistmottagning

 • Reumatologmottagning – vid uttalad muntorrhet och misstanke om Sjögrens syndrom (ögon- och muntorrhet)
 • Andra specialistmottagningar – beroende på bakomliggande orsak

Tandvård

 • Utredning av muntorrhet, salivmätning
 • Bedömning av tandstatus och munslemhinnor
 • Profylax och stödbehandling

Om saliv

 • Tre par stora spottkörtlar bildar 1-1,5 liter saliv varje dygn
 • Saliven är en viktig del av kroppens försvar mot bakterie-, virus- och svampinfektioner
 • Mukös saliv – seg, trögflytande med hög viskositet, bildas hela tiden för att smörja/skydda mun och tänder
 • Serös saliv – vattnig och lättflytande med låg viskositet, bildas vid matintag
 • Saliv hos äldre – ofta minskad produktion och sämre kvalitet, därför vanligt med muntorrhet vid sjukdom/medicinering

Om muntorrhet

 • Vanlig orsak till globus/dysfagi, nedsatt smaksinne, karies och tandlossning
 • Xerostomi – subjektiv upplevelse av muntorrhet
 • Hyposalivation – uppmätt minskad mängd producerad saliv
 • Definition – anses föreligga vid ≤ 1,5 ml vilosaliv för en mätperiod om 15 minuter (0,1 ml/minut) och vid en sekretionshastighet i tuggstimulerad saliv på ≤ 3,5 ml i 5 minuter (≤ 0,7 ml/minut)

Orsaker till minskad salivbildning

 • Läkemedelsbiverkan – vanligast, många läkemedel minskar salivbildningen
 • Munandning (som vid nästäppa)
 • Långvarig stress eller depression
 • Sjukdomar som Reumatoid artrit, Sjögrens syndrom, Parkinsons sjukdom, diabetes, uremi
 • Cancer med strålbehandling mot huvud/hals

Symtom

 • Muntorrhet, sveda, globus
 • Obehaglig/minskad/förändrad smak i munnen, dålig andedräkt
 • Munvinkelragader, torra och nariga läppar, sår i munslemhinna
 • Svårigheter att svälja, tugga eller tala
 • Karies, tandlossning, svårigheter med tandprotes
 • Svampinfektion

Status

 • Inspektion av mun och svalg

Undersökning via specialiserad vård eller tandvård

 • ÖNH-mottagning – ÖNH-undersökning, vid behov biopsi av läppspottkörtlar (Sjögrens syndrom)
 • Tandläkare/Sjukhustandvård – utredning görs genom exempelvis mätning av salivsekretion i vila och efter stimulering

Allmänt

 • Läkemedel – ompröva indikation för och val av läkemedel (särskilt antikolinergika och diuretika)
 • Noggrann munhygien – undvik sötade drycker
 • Fluorprofylax
 • Tänder – regelbundna kontroller hos tandläkare/-hygienist
 • Matintag – fukta munnen före måltid, undvik torr/smulig konsistens, drick mellan tuggorna, skölj munnen med vatten efteråt
 • Matoljeblandat vatten – kan ge komforteffekt, sköljes och sväljes
 • Salivstimulerande eller saliversättande medel

Publicerat: 2018-06-20
Giltigt till: 2021-06-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter