Käkledsbesvär

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (Käksjukdom K10-P, Luxation T03-P).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Käkledsbesvär

Remiss till ÖNH-mottagning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ingen utredning och behandling avseende lågt prioriterande godartade tillstånd görs för närvarande.
 • Alla remisser bedöms och prioriteras. Patient och inremitterande informeras om handläggning.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning

Akutmottagning

 • Vid behov vid käkledsluxation

Käkkirurgimottagning

 • Fortsatt utredning och behandling vid behov

Allmänt

 • 10-15% av befolkningen har muskuloskeletala besvär från käksystemet
 • Drabbar oftast i övrigt ledfrisk person

Riskfaktorer

 • Reumatologisk sjukdom
 • Generell artros
 • Hypermobilitet
 • Trauma, överbelastning

Symtom

 • Oftast ensidigt
 • Distinkt lokaliserad smärta över käkled (preaurikulärt) vid käkrörelse
 • Käkledsljud som knäppning/krepitation

Status

 • Inspektion käkled – osymmetrisk gaprörelse, sidorörelse mot besvärsfri led vanligen inskränkt och smärtande
 • Palpation käkled – smärta vid palpation lateralt ifrån över käkled
 • Rörelse käkled – smärta vid gapning och rörelse av underkäke framåt/i sidled
 • Mun – ödem i leden kan göra att tänderna på den sjuka sidan inte har kontakt
 • Öron – inspektion

Undersökning

 • Oftast tillräckligt med anamnes och status
 • Utredning med CT eller MR bör överlåtas åt remissmottagaren

Differentialdiagnoser

 • Temporalisarterit
 • Myofasciellt smärttillstånd
 • Annan orofacial smärta
 • Öronsjukdom

Behandling vid käkledsbesvär

 • Smärtfri upphakning/låsning – sällan indikation för åtgärd
 • Käkledssmärta – prova NSAID och rekommendera mjuk kost i 2 veckor, remiss om fortsatta besvär

Behandling vid käkledsluxation

 • Akut luxation ska reponeras skyndsamt, helst i lokalbedövning
 • Stå framför sittande patient, tryck nedåt mot underkäkens kindtänder med båda tummarna och be patienten att försiktigt bita ihop
 • Patienten bör undvika att gapa stort och bör hålla emot med handen under hakan vid gäspning
 • Remiss till akutmottagning snarast om reponering misslyckas

Kirurgisk åtgärd

 • De vanligaste diagnoserna som leder till käkledsoperation är diskrelaterad patologi såsom smärtsamma upphakningar och kronisk låsning

Remissindikation

 • Käkledssmärta med nedsatt gapförmåga som ej svarar på antiinflammatorisk behandling
 • Smärtsam käkledsknäppning, smärtsam upphakning/låsning
 • Svullnad över käkled/lokal artrit
 • Upprepad luxation

Publicerat: 2018-06-20
Giltigt till: 2021-06-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter