Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Käkledsbesvär

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (Käksjukdom K10-P, Luxation T03-P).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Käkledsbesvär

Remiss till ÖNH-mottagning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ingen utredning och behandling avseende lågt prioriterande godartade tillstånd görs för närvarande.
 • Alla remisser bedöms och prioriteras. Patient och inremitterande informeras om handläggning.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning

Akutmottagning

 • Vid behov vid käkledsluxation

Käkkirurgimottagning

 • Fortsatt utredning och behandling vid behov

Allmänt

 • 10-15% av befolkningen har muskuloskeletala besvär från käksystemet
 • Drabbar oftast i övrigt ledfrisk person

Riskfaktorer

 • Reumatologisk sjukdom
 • Generell artros
 • Hypermobilitet
 • Trauma, överbelastning

Symtom

 • Oftast ensidigt
 • Distinkt lokaliserad smärta över käkled (preaurikulärt) vid käkrörelse
 • Käkledsljud som knäppning/krepitation

Status

 • Inspektion käkled – osymmetrisk gaprörelse, sidorörelse mot besvärsfri led vanligen inskränkt och smärtande
 • Palpation käkled – smärta vid palpation lateralt ifrån över käkled
 • Rörelse käkled – smärta vid gapning och rörelse av underkäke framåt/i sidled
 • Mun – ödem i leden kan göra att tänderna på den sjuka sidan inte har kontakt
 • Öron – inspektion

Undersökning

 • Oftast tillräckligt med anamnes och status
 • Utredning med CT eller MR bör överlåtas åt remissmottagaren

Differentialdiagnoser

 • Temporalisarterit
 • Myofasciellt smärttillstånd
 • Annan orofacial smärta
 • Öronsjukdom

Behandling vid käkledsbesvär

 • Smärtfri upphakning/låsning – sällan indikation för åtgärd
 • Käkledssmärta – prova NSAID och rekommendera mjuk kost i 2 veckor, remiss om fortsatta besvär

Behandling vid käkledsluxation

 • Akut luxation ska reponeras skyndsamt, helst i lokalbedövning
 • Stå framför sittande patient, tryck nedåt mot underkäkens kindtänder med båda tummarna och be patienten att försiktigt bita ihop
 • Patienten bör undvika att gapa stort och bör hålla emot med handen under hakan vid gäspning
 • Remiss till akutmottagning snarast om reponering misslyckas

Kirurgisk åtgärd

 • De vanligaste diagnoserna som leder till käkledsoperation är diskrelaterad patologi såsom smärtsamma upphakningar och kronisk låsning

Remissindikation

 • Käkledssmärta med nedsatt gapförmåga som ej svarar på antiinflammatorisk behandling
 • Smärtsam käkledsknäppning, smärtsam upphakning/låsning
 • Svullnad över käkled/lokal artrit
 • Upprepad luxation

Publicerat: 2018-06-20
Giltigt till: 2021-06-30
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!