Käkledsbesvär

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.
 • K07.6 Rubbningar i käkleden
  S03.0 Luxation i käkled

Primärvård

 • Primär bedömning

Specialiserad vård

 • Akutmottagning – vid behov vid käkledsluxation
 • Käkkirurgimottagning – fortsatt utredning och behandling vid behov

Epidemiologi

 • 10–15 % av befolkningen har muskuloskeletala besvär från käksystemet.
 • Käkledsbesvär drabbar oftast i övrigt ledfrisk person.

Riskfaktorer

 • Reumatologisk sjukdom
 • Generell artros
 • Hypermobilitet
 • Trauma
 • Överbelastning

Symtom

 • Oftast ensidiga besvär
 • Distinkt lokaliserad smärta över käkled (preaurikulärt) vid käkrörelse
 • Käkledsljud som knäppning eller krepitation

Anamnes

 • Symtom – debut och förlopp
 • Riskfaktorer

Status

 • Allmäntillstånd
 • Mun – ödem i käkleden kan göra att tänderna på den sjuka sidan inte har kontakt
 • Öron
 • Käkled – smärta vid palpation lateralt ifrån över käkled, smärta vid gapning och rörelse av underkäke framåt eller i sidled

Gaprörelsen är ofta inskränkt, smärtande och asymmetrisk med sidorörelse mot besvärsfri led.

Handläggning vid utredning

 • Oftast räcker en klinisk bedömning med anamnes och status.
 • Utredning med CT eller MR bör överlåtas åt remissmottagaren.

Differentialdiagnoser

 • Jättecellsarterit
 • Myofasciellt smärttillstånd
 • Annan orofacial smärta
 • Öronsjukdom

Handläggning vid behandling

Akut luxation bör reponeras skyndsamt, helst i lokalbedövning. Patienten bör få råd att undvika att gapa stort och hålla emot med handen under hakan vid gäspning efter en luxation.

Smärtfri upphakning eller låsning utgör sällan indikation för åtgärd.

Vid käkledssmärta kan NSAID provas samt och rekommendation om mjuk kost i 2 veckor. Kvarvarande smärta som ej förbättras bör bedömas inom specialiserad vård.

Akutbehandling vid käkledsluxation

 • Stå framför sittande patient.
 • Tryck nedåt mot underkäkens kindtänder med båda tummarna och be patienten att försiktigt bita ihop.
 • Remittera patienten till akutmottagning snarast om reponering misslyckas.

Kirurgisk behandling

De vanligaste diagnoserna som leder till käkledsoperation är diskrelaterad patologi såsom smärtsamma upphakningar och kronisk låsning.

Remissindikation 

 • Käkledssmärta med nedsatt gapförmåga som ej svarar på antiinflammatorisk behandling
 • Smärtsam käkledsknäppning, upphakning eller låsning
 • Svullnad över käkled eller lokal artrit
 • Akut eller upprepad luxation

Publicerat: 2018-06-20
Giltigt till: 2024-02-29
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.