Akut idiopatisk perifer facialispares

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.

Primärvård

 • Initial bedömning och behandling av patient som söker primärvården.

Specialiserad vård

 • Initial bedömning av patient som söker specialiserad vård.
 • Utredning och behandling.

Definition

Akut idiopatisk perifer facialispares (Bells pares) är en hastigt debuterande facialispares som ger halvsidig svaghet i panna, öga och mun.

Epidemiologi

I Sverige insjuknar ungefär 3 000 personer årligen. Sjukdomen förekommer i alla åldrar men är vanligast i åldersgruppen 15–45 år.

Etiologi

Orsaken är okänd, men i studier har MR kunnat påvisa ödem i nerven i temporalbenet, sannolikt som tecken på inflammatorisk aktivitet.

Riskfaktorer

 • Diabetes.
 • Graviditet.

Symtom

Hastig debut av halvsidig ansiktsförlamning i panna, öga och mun där symtomen utvecklas under högst 4 dagar. Övriga symtom som kan förekomma:

 • Smärta kring öra och/eller nacke.
 • Hyperacusis på drabbade sidan.
 • Smakbortfall.
 • Stelhets- eller domningskänsla i ansiktshalvan.

Anamnes

 • Symtom – debut, förlopp, andra symtom.
 • Andra sjukdomar – inklusive akut infektion och tidigare öronsjukdomar.
 • Fästingbett (men anamnes på fästingbett saknas ofta vid borrelia).
 • Aktuella läkemedel.

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Mun och svalg – inklusive parotiskörtel.
 • Öron.
 • Ögon – inklusive förmåga att sluta ögat.
 • Hud – främst i ansikte.

Handläggning vid utredning

Diagnosen akut idiopatisk perifer facialispares (Bells pares) kan misstänkas vid följande:

 • Typiska symtom.
 • Ingen eller liten misstanke om annan bakomliggande orsak till symtomen.

Vid facialispares rekommenderas därför i första hand akut eller skyndsam utredning utifrån eventuell differentialdiagnostisk misstanke eller ålder.

Akut handläggning

 • Barnakutmottagning – akut facialispares hos barn.
 • Medicinakutmottagning – ensidig facialispares med intakt rörlighet i pannan (central facialispares) eller atypisk perifer facialispares (exempelvis bilaterala symtom).
 • ÖNH-akutmottagning – perifer facialispares med samtidig akut mediaotit för paracentes och övrig behandling.

Skyndsam utredning

Vid perifer facialispares rekommenderas provtagning, start av kortisonbehandling och remiss till ÖNH-mottagning. Dessutom rekommenderas följande:

 • Vid misstänkt herpes zoster – antiviral behandling.
 • Vid uttalade ögonsymtom – akutremiss till ögonmottagning (annars risk för ögonskada).
 • Vid misstänkt borrelia – akutremiss till infektionsmottagning för lumbalpunktion.

Laboratorieprover

Serologi för borrelia.

Differentialdiagnoser

 • Herpes zoster.
 • Borrelia.
 • Akut mediaotit.
 • Kolesteatom.
 • Trauma.
 • Tumör i parotis eller temporalben.
 • Reumatologisk sjukdom (sarkoidos, Sjögrens syndrom).
 • Neurologisk sjukdom (stroke, MS, Guillain-Barré).

Handläggning vid behandling

Behandlingen inriktas på följande:

 • Förebyggande av ögonkomplikationer genom ögonvård.
 • Läkemedelsbehandling.
 • Bedömning av förlopp och vid behov ytterligare utredning.

Utan läkemedelsbehandling återfår cirka 70 % av patienterna normal ansiktsfunktion efter 6 månader. Med behandling ökar andelen till 80–85 %.

Ögonvård

Vid perifer facialispares har patienten svårighet att stänga ögat, varför hornhinnan behöver skyddas. Ge följande instruktioner till patienten:

 • Ta smörjande ögondroppar 6–8 gånger dagligen och gel till natten.
 • Stäng ögat manuellt flera gånger dagligen.
 • Korstejpa ögat på kvällarna så att det hålls stängt över natten. Använd två tejpbitar på laterala delen av ögonlocken (ej mitt över ögonbulben för att inte riskera skav).

Vid uttalad pares behövs fuktkammare för ögat både dag och natt.

Läkemedelsbehandling

Peroral behandling med steroider har visats öka utläkningsfrekvensen. Behandlingen bör inledas så tidigt som möjligt, men inom 72 timmar.

 • Tablett prednisolon 10 mg – 6 x 1 i 5 dagar. Trappa därefter ned med 10 mg per dag (totalt 10 dagars behandling).

Vid samtidig misstanke om herpes zoster rekommenderas antiviral behandling tillsammans med steroid inför bedömning inom specialiserad vård.

Remissindikation 

 • Barnakutmottagning – facialispares hos barn.
 • Medicinakutmottagning – misstanke om stroke (central facialispares) eller atypisk perifer facialispares.
 • ÖNH-akutmottagning – perifer facialispares och samtidig akut mediaotit.
 • ÖNH-mottagning – perifer facialispares.

Dessutom rekommenderas akutremiss till:

 • Infektionsmottagning – vid borreliamisstanke.
 • Ögonmottagning – vid misstanke om kornealskada.

Trots behandling blir 15–20% av patienterna inte återställda och utvecklar resttillstånd med muskelsvaghet, kontrakturer och/eller medrörelser (synkinesier).

Vid typisk akut idiopatisk perifer facialispares utan misstanke om annan bakomliggande sjukdom kommer ÖNH-mottagning följa upp inom 1 månad.

Klinisk uppföljning utförs på ÖNH-mottagning och innefattar bland annat bedömning av svårighetsgrad av facialispares enligt särskilda bedömningsinstrument. I Sverige används oftast Sunnybrook Facial Grading System för att följa förloppet.

Publicerat: 2023-08-23
Giltigt till: 2026-08-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.