Adenoidhypertrofi

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

J35.2 Hypertrofi av adenoider

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Adenoidhypertrofi

Remiss till ÖNH-mottagning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ingen utredning och behandling avseende lågt prioriterande godartade tillstånd görs för närvarande.
 • Alla remisser bedöms och prioriteras. Patient och inremitterande informeras om handläggning.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning av patienten

ÖNH-mottagning

 • Behandling med adenoidektomi (abrasio) vid behov

Epidemiologi

En adenoid tillbakabildas med åldern och hypertrofi är sällsynt hos barn över 7 år.

Etiologi

Adenoida vegetationer utgörs av lymfoid vävnad i epifarynx (nässvalget).

Vid hypertrofi kan bakre näsöppningarna obstrueras och ge problem i form av nästäppa, snarkningar och bidra till sömnapnésyndrom. Möjligen kan adenoiden även fungera som bakteriereservoar och orsaka recidiverande akuta mediaotiter.

Symtom

 • Nästäppa, nasalt tal och munandning
 • Snarkningar, apnéer
 • Sömnsvårigheter
 • Trötthet och irritabilitet
 • Dålig viktuppgång och längdtillväxt

Anamnes

 • Recidiverande mediaotiter eller otosalpingiter
 • Allergi som kan påverka symtombilden (hereditet, riskmiljö, säsongsvariation)

Status

 • Inspektion av svalg, öronstatus samt främre rinoskopi
 • Överväg inspektion med pannlampa och spegel upp mot nässvalget vilket påvisar om en förstorad adenoid föreligger

Handläggning vid utredning

 • Överväg adenoidhypertrofi vid kontinuerliga symtom utan misstanke på recidiverande övre luftvägsinfektioner eller allergi.
 • Värdera behov av kirurgisk åtgärd i förhållande till risk, symtomens svårighetsgrad och barnets ålder (då det ofta växer bort spontant).

Kirurgisk behandling

I de fall behandling är aktuell, utförs en abrasio vid öron-näsa-halsklinik.

Remissindikation

 • Uttalad nästäppa
 • Snarkning och minst ett annat symtom
 • Tonsillhypertrofi och minst ett symtom

Operation av körtel bakom näsan, 1177 vårdguiden

Publicerat: 2020-06-15 
Giltigt till: 2023-06-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter