Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Adenoidhypertrofi

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

J35.2 Hypertrofi av adenoider

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Adenoidhypertrofi

Remiss till ÖNH-mottagning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ingen utredning och behandling avseende lågt prioriterande godartade tillstånd görs för närvarande.
 • Alla remisser bedöms och prioriteras. Patient och inremitterande informeras om handläggning.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning av patienten

ÖNH-mottagning

 • Behandling med adenoidektomi (abrasio) vid behov

Epidemiologi

En adenoid tillbakabildas med åldern och hypertrofi är sällsynt hos barn över 7 år.

Etiologi

Adenoida vegetationer utgörs av lymfoid vävnad i epifarynx (nässvalget).

Vid hypertrofi kan bakre näsöppningarna obstrueras och ge problem i form av nästäppa, snarkningar och bidra till sömnapnésyndrom. Möjligen kan adenoiden även fungera som bakteriereservoar och orsaka recidiverande akuta mediaotiter.

Symtom

 • Nästäppa, nasalt tal och munandning
 • Snarkningar, apnéer
 • Sömnsvårigheter
 • Trötthet och irritabilitet
 • Dålig viktuppgång och längdtillväxt

Anamnes

 • Recidiverande mediaotiter eller otosalpingiter
 • Allergi som kan påverka symtombilden (hereditet, riskmiljö, säsongsvariation)

Status

 • Inspektion av svalg, öronstatus samt främre rinoskopi
 • Överväg inspektion med pannlampa och spegel upp mot nässvalget vilket påvisar om en förstorad adenoid föreligger

Handläggning vid utredning

 • Överväg adenoidhypertrofi vid kontinuerliga symtom utan misstanke på recidiverande övre luftvägsinfektioner eller allergi.
 • Värdera behov av kirurgisk åtgärd i förhållande till risk, symtomens svårighetsgrad och barnets ålder (då det ofta växer bort spontant).

Kirurgisk behandling

I de fall behandling är aktuell, utförs en abrasio vid öron-näsa-halsklinik.

Remissindikation

 • Uttalad nästäppa
 • Snarkning och minst ett annat symtom
 • Tonsillhypertrofi och minst ett symtom

Operation av körtel bakom näsan, 1177 vårdguiden

Publicerat: 2020-06-15 
Giltigt till: 2023-06-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!