Ögonlockssjukdomar

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär bedömning och behandling i vissa fall
 • Bedömning och behandling i vissa fall, som mindre barn

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av ögonlockssjukdomar.

 • Seborré, eksem
 • Mascaraanvändning
 • Kontakt med djur
 • Brytningsfel (otillräcklig korrigering kan ge problem med ögonlockskörtlarna)
 • Allergi
 • Ögonlocksfelställningar
 • Tårflöde, oftast ensidigt, kan förekomma både ute- och inomhus
 • Skav, ömhet
 • Ögon – tårflöde, pus (observera att perikorneal injektion talar för sekundärt korneaengagemang)
 • Syn – synskärpa
 • Ögonlock – palpationsömhet, ödem, resistens, rodnad, fjällning, sår

Överväg konjunktival odling.

 • Infektion i en Meibomsk körtel, svettkörtel eller ciliefollikel
 • Ömmande resistens och rodnad i ögonlock
 • Ökat tårflöde, ödem, ibland pus
 • Knuta som orsakas av en tilltäppt körtel eller resttillstånd efter vagel
 • Oöm rund resistens en bit in på ögonlocket
 • Inflammation i ögonlockskanten
 • Rodnade, lätt svullna, ögonlockskanter med fjäll och lösa cilier
 • Ibland förekommer sår och ökat tårflöde
 • Brännande ögon, skav, torra, gruskänsla
 • Ektropion – ögonlocket är vänt utåt med exponering av konjunktivan (blodhundsöga)
 • Entropion – ögonlocket är vänt inåt så att cilierna skaver mot bulben
 • Ökat tårflöde, sårbildning
 • Tårsäcksinfektion – ömmande svullnad över tårsäcken, ökat tårflöde
 • Tårvägsstenos – ökat tårflöde
 • Aterom, mollusker och papillom – kosmetisk störning, skav
 • Tumör bör alltid misstänkas vid utebliven sårläkning
 • I regel räcker det med exspektans.
 • Behandla eventuell samtidig konjunktivit.
 • Komprimera försiktigt och tvätta om pus vill tränga ut.
 • Rengör och badda med varma kompresser eller fuktad bomullspinne två gånger dagligen, eventuellt med utspätt oparfymerat babyschampo (1 del schampo och 4 delar vatten).
 • Applicera smörjande ögonsalva efter rengöring.
 • Ge antibiotikasalva vid tecken till infektion.
 • Ibland behövs kortisonsalva, vanligen via ögonläkare.

Tejpa entropion i väntan på bedömning av ögonläkare och eventuell operation.

Lindriga fall med tårflöde endast utomhus, kräver ingen åtgärd.

Isoxazolylpenicillin peroralt kan inledas av läkare i primärvård, men ska följas upp inom specialiserad vård.

 • Chalazion – alltid hos små barn (synutveckling), annars vid besvär > 6 månader
 • Felställda ögonlock
 • Tårvägshinder med ökat tårflöde inomhus
 • Svår blefarit
 • Tårsäcksinfektion efter initialt insatt antibiotikabehandling
 • Sår – spontant eller traumatiskt
 • Behandlingskrävande aterom, mollusker och papillom
 • Tumörer
 • Komplikationer (se nedan)

Ögonlockssjukdomar kan leda till besvär med torra ögon.

Blefarit kan ge madarosis (förlust av ögonfransar) eller trichiasis (ögonfransar riktas in mot ögat).

Röda ögon, 1177 Vårdguiden

Så här behandlar du ögonlocksinflammation, S:t Eriks Ögonsjukhus (pdf)

Publicerat: 2018-12-19
Giltigt till: 2021-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne