Ögonlockssjukdomar

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • H00.0 Hordeolum och andra djupa inflammationer i ögonlock
  H00.1 Chalazion
  H01.0 Blefarit
  H01.9 Ögonlocksinflammation, ospecificerad
  H02.0 Entropion och trikiasis
  H02.1 Ektropion
  H02.9 Ögonlockssjukdom, ospecificerad
  H04.3 Akut och ospecificerad inflammation i tårvägarna
  H04.9 Sjukdom i tårapparaten, ospecificerad

Primärvård

 • Primär bedömning och behandling i de flesta fall

Ögonsjukvård

 • Bedömning och i vissa fall behandling

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av ögonlockssjukdomar.

Etiologi

Det finns många orsaker till ögonlockssjukdomar. Här nämns några som är kliniskt relevanta.

Vagel och chalazion

 • Vagel, hordeolum, orsakas av en infektion i en Meibomsk körtel, svettkörtel eller ciliefollikel.
 • Chalazion innebär en knuta på grund av en tilltäppt körtel eller resttillstånd efter vagel.

Blefarit

Blefarit är en inflammation i ögonlockskanten.

Felställda ögonlock eller ögonfransar

 • Ektropion innebär att ögonlocket är vänt utåt med exponering av konjunktivan.
 • Entropion innebär att ögonlocket är vänt inåt så att cilierna skaver mot bulben.
 • Trichiasis är ögonfransar som växer in mot ögat.

Andra tillstånd

 • Tårsäcksinfektion.
 • Tårvägshinder.
 • Aterom.
 • Mollusker.
 • Xantelasma.
 • Papillom.
 • Tumör.

Riskfaktorer

 • Seborré, eksem.
 • Ögonsmink.
 • Kontakt med djur.
 • Allergi.
 • Ögonlocksfelställningar.

Samsjuklighet

Rosacea.

Symtom

 • Tårflöde, ibland ensidigt, kan förekomma både utomhus och inomhus.
 • Skav, ömhet.
 • Svullnadskänsla.

Vagel och chalazion

 • Vagel – ömmande resistens och rodnad i ögonlock, ökat tårflöde, ödem och ibland pus.
 • Chalazion – oöm rund resistens en bit in på ögonlocket.

Blefarit

 • Ögonlock – rodnade, lätt svullna, ögonlockskanter med fjäll och lösa cilier, ibland sår.
 • Ögon – brännande känsla, skav, torrhet, gruskänsla, ibland ökat tårflöde.

Felställda ögonlock eller ögonfransar

 • Ektropion och entropion – ökat tårflöde, sårbildning.
 • Trichiasis – skavkänsla i ögat.

Andra tillstånd

 • Tårsäcksinfektion – ömmande svullnad över tårsäcken, ökat tårflöde.
 • Tårvägshinder– ökat tårflöde.
 • Aterom, mollusker, xantelasma och papillom – utseenderelaterade besvär, skav, obehag.
 • Tumör – långvarigt sår.

Anamnes

 • Symtom – debut, duration och förlopp.
 • Riskfaktorer.
 • Samsjuklighet.

Status

 • Ögon – tårflöde, pus.
 • Syn – synskärpa.
 • Ögonlock, näsrot och periorbital vävnad – palpationsömhet, ödem, resistens, rodnad, fjällning, sår, felställning/asymmetri.

Handläggning vid utredning

 • Gör en klinisk bedömning och handlägg enligt misstänkt bakomliggande orsak.
 • Observera att perikorneal injektion talar för sekundärt korneaengagemang.
 • Tumör bör alltid misstänkas vid utebliven sårläkning.

Laboratorieprover

Överväg konjunktival odling.

Handläggning vid behandling

Behandling vid vagel och chalazion

Vid vagel rekommenderas:

 • Råd om egenvård och information om att tillståndet brukar läka ut.
 • Behandling av eventuell samtidig konjunktivit.
 • Försiktig komprimering och tvätt om pus tränger ut.

Chalazion hos små barn bör bedömas inom specialiserad vård då en chalazion kan komma att påverka synutvecklingen. För vuxna gäller att en liten chalazion (< 5 mm) ofta resorberas spontant. Större chalazion (> 5 mm) kan kräva kirurgi inom specialiserad vård, särskilt vid kvarvarande besvär efter 6 månader.

Behandling vid blefarit

 • Ge råd om egenvård.
 • Applicera smörjande ögonsalva efter rengöring.
 • Ge antibiotikasalva vid tecken till infektion.
 • Konsultera specialiserad vård vid utebliven effekt. Ibland kan kortisonsalva krävas.

Behandling vid felställda ögonlock

Tejpa entropion i väntan på bedömning av ögonläkare och eventuell operation.

Behandling vid andra tillstånd

Tårvägshinder med lindriga besvär och tårflöde endast utomhus, kräver ingen åtgärd. Övriga patienter bör bedömas inom specialiserad vård för eventuell åtgärd.

Vid tårsäcksinfektion kan behandling med flukloxacillin peroralt inledas av läkare i primärvård. Patienten bör följas upp inom specialiserad vård.

Egenvård

Egenvårdsråd i form av ögonlockshygien:

 • Rengör och badda med varma kompresser eller fuktad bomullspinne två gånger dagligen.
 • Använd vatten, eventuellt med utspätt oparfymerat babyschampo (1 del schampo och 4 delar vatten).

Kosmetiska ingrepp handläggs inte inom offentligt finansierad ögonsjukvård.

Remissindikation för ögonsjukvård

 • Chalazion – alltid hos små barn, annars vid besvär > 6 månader
 • Svår blefarit
 • Felställda ögonlock eller trichiasis
 • Tårvägshinder med ökat tårflöde inomhus
 • Tårsäcksinfektion efter initialt insatt antibiotikabehandling
 • Svårläkt sår – spontant eller traumatiskt
 • Behandlingskrävande aterom, mollusker och papillom
 • Tumör
 • Ögonlockssjukdomar kan leda till besvär med torra ögon.
 • Blefarit kan ge madarosis (förlust av ögonfransar) eller trichiasis.

Röda ögon, 1177

Så här behandlar du ögonlocksinflammation, S:t Eriks Ögonsjukhus

Publicerat: 2022-02-01
Giltigt till: 2025-02-28
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.