Diabetesretinopati

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • E11.3 Diabetes mellitus typ 2-Med ögonkomplikationer
  E11.9 Diabetes mellitus typ 2-Utan komplikationer

Primärvård

 • Regelbunden kontroll av typ 2-diabetes
 • Remiss för ögonbottenfotografering vid debut och särskilda situationer

Ögonsjukvård

 • Ögonbottenfotografering och/eller ögonläkarkontroll.

Definition

Diabetesretinopati är en progredierande komplikation till diabetes och kan orsaka olika synproblem, i värsta fall blindhet.

Stadieindelning:

 • ingen retinopati
 • lätt eller mild retinopati
 • måttlig retinopati
 • allvarlig icke-proliferativ retinopati
 • proliferativ retinopati.

Riskfaktorer

 • Dålig metabol kontroll
 • Snabb sänkning av HbA1c
 • Lång sjukdomsduration
 • Högt blodtryck
 • Rökning
 • Mikroalbuminuri

Symtom

Ibland förekommer synpåverkan.

Anamnes

 • Riskfaktorer
 • Upplevelse av synförsämring
 • Förekomst av diabeteskontroller

Status

 • Blodtryck
 • Överväg synskärpa

Handläggning vid utredning

Vid diabetes rekommenderas regelbunden fotografering och bedömning av ögonbottnarna via specialiserad vård.

Patient med typ 2 diabetes utan ögonbottenförändringar kallas för undersökning vart tredje år. Vid förekomst av ögonbottenförändringar gäller särskilda kontrollintervall.

Laboratorieprover

HbA1c bör finnas tillgängligt för specialiserad vård för adekvat riskbedömning.

Handläggning vid behandling

 • Ge råd om rökstopp och fysisk aktivitet.
 • Optimera behandling av blodsocker, blodtryck och blodfetter.

I vissa fall krävs intraokulär läkemedelsinjektion, laserbehandling eller operation, via specialiserad vård.

Körkortsintyg

Tidigare har Transportstyrelsen begärt av personer med diabetes att de ska skicka in synintyg tillsammans med varje läkarintyg om diabetes. Det kravet har nu tagits bort från föreskrifternas kapitel om diabetes. Om och hur ofta du behöver lämna synintyg prövas istället utifrån reglerna om synfunktionerna.

Intyg kan i vissa fall utföras i primärvården, förutsatt att vissa kriterier uppfylls. I övriga fall bör körkortsintyg utfärdas via specialiserad vård.

Intyg i primärvården kan utfärdas om följande kriterier uppfylls:

 • diabetessjukdom som varat mer än fem år eller debuterat efter fyllda 40 år
 • maximalt två månader gammalt ögonbottenfoto granskat av ögonläkare eller ögonsjuksköterska
 • ingen till måttlig retinopati, avsaknad av makulaödem och ej tidigare laserbehandling
 • ingen misstanke om aktuella eller tidigare synfältsdefekter (stroke, annan hjärnskada).

TFTS 2010:125, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Remissindikation för ögonbottenfotografering

 • Alltid remiss – vid nydebuterad diabetes
 • Överväg remiss – vid svårreglerat blodsocker, snabb förväntad eller konstaterad sänkning av HbA1c eller synnedsättning

Remissinnehåll

 • Diabetes – historik och komplikationer
 • Aktuellt HbA1c och blodtryck
 • Kardiovaskulära- och andra sjukdomar
 • Rökning
 • Aktuella mediciner
 • Synsvårigheter och resultat av eventuellt syntest

Nationella Diabetesregistret, NDR

Diabetesretinopati, 1177

Regional riktlinje för screening av diabetesretinopati, Region Skåne

Publicerat: 2021-06-01
Giltigt till: 2024-06-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.