Synstörningar, akuta

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd. 

 • Primär bedömning
 • Skilja ut retinalt vaskulär och cerebrovaskulär genes från övriga orsaker
 • Vid plötslig synförlust eller synfältsbortfall bör retinalt vaskulär/cerebrovaskulär genes uteslutas
 • Anamnestisk misstanke om temporalisarterit
 • Akut omhändertagande i övriga fall

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av akuta synstörningar.

För cerebrovaskulär genes:

 • hjärt-kärlsjukdom
 • diabetes
 • rökning
 • tidigare kardiovaskulär eller cerebrovaskulär händelse

För övriga orsaker:

 • näthinneavlossning vid exempelvis närsynthet, eller trauma
 • glaskroppsblödning vid exempelvis diabetes, trauma, eller samtidig näthinneavlossning
 • optikusneurit vid exempelvis MS.

Vid synförlust:

 • plötslig eller smygande debut
 • duration, övergående eller varaktig
 • ena eller båda ögonen
 • total eller partiell
 • suddig syn, synfältsbortfall.

Vid synfenomen:

 • ljusblixtar, fläckar eller prickar (rörliga eller stilla)
 • gardin eller slöja, krokseende
 • dunklare färger.

Komplettera anamnesen med:

 • dubbelseende binokulärt – cerebrovaskulär-, eller ögonmuskelgenes, myasteni
 • dubbelseende monokulärt – ögongenes som brytningsfel och katarakt
 • smärta i nyopererat öga
 • trauma
 • huvudvärk
 • muskelvärk eller muskelsvaghet
 • riskfaktorer
 • andra sjukdomar.
 • Hjärt-kärlstatus inklusive blodtryck
 • Ögon – röd reflex i genomfallande ljus
 • Synskärpa
 • Neurologi – pupillstorlek och reaktion, synfältsundersökning enligt Donders
 • Palpation av temporalisartärer

Överväg CRP, SR, och p-glukos.

För nedanstående tillstånd förekommer ett eller flera fenomen.

 • Bilateral synpåverkan kan vara tecken på stroke
 • Amaurosis fugax
 • Homonymt synfältsbortfall
 • Plötslig debut
 • Smygande debut kan vara tecken på progressiv stroke
 • Kan vara övergående
 • Binokulärt dubbelseende
 • Huvudvärk
 • Unilateral synförlust – plötslig (arteriell), mer utdragen (venös)
 • Amaurosis fugax
 • Blödningar i retina med eller utan mjuka exsudat samt med eller utan ödem
 • Vid grenvenstrombos segmentella näthinneförändringar
 • Nedsatt direkt pupillreaktion
 • Partiell synförlust
 • Ensidig
 • Gardinfenomen
 • Ljusblixtar och/eller prickar kan föregå avlossning
 • Fläckar, prickar eller streck (rörliga, stilla)
 • Ljusblixtar
 • Suddig syn
 • Tilltagande försämring av synskärpa
 • Raka linjer blir krokiga i centrala synfältet
 • Huvudvärk
 • Trötthet, sjukdomskänsla
 • Tuggklaudikatio
 • Partiell eller total ensidig synförlust kan förekomma
 • Ögonmuskelpares
 • Palpationsömhet tinningartärer
 • Vanligen hög SR/CRP
 • Unilateral
 • Nedsatt synskärpa och färgseende
 • Smärta vid ögonrörelse
 • Nedsatt afferent pupillreaktion

Nedanstående tre fynd tillsammans föregår ofta smärtan vid akut glaukom:

 • suddig syn
 • disig kornea
 • medelvid trögreagerande pupill.
 • Partiell eller total synförlust
 • Kärlinjektion
 • Svullnad eller hematom periorbitalt
 • Ljuskänslighet
 • Störningar i röd reflex
 • Blödning i främre kammaren
 • Deformerad pupill

Behandla utifrån specifik diagnos.

 • Plötslig synförlust eller synfältsbortfall där retinalt vaskulär/cerebrovaskulär genes eller temporalisarterit misstänks
 • Misstänkt näthinneavlossning, makulasjukdom och glaskroppsblödning
 • Vid nytillkomna flotterande prickar/fläckar/streck med eller utan blixtar
 • >3 månaders anamnes på enbart flotterande prick/streck – lugnande besked eller icke akut remiss

Synnedsättning, 1177 Vårdguiden

Skelning och dubbelseende hos vuxen, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2018-12-19
Giltigt till: 2021-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne