Synstörningar, akuta

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd. 

 • M315 Jättecellsarterit (kranialarterit, temporalisarterit) med polymyalgia rheumatica
  G453 Amaurosis fugax
  G459 Transitorisk cerebral ischemisk attack, ospecificerad
  H330 Retinalavlossning med retinalt hål
  H349 Retinal vaskulär ocklusion, ospecificerad
  H353 Degeneration i bakre polen (makula)
  H439 Glaskroppsförändring, ospecificerad
  H532 Diplopi (dubbelseende)
  H534 Synfältsdefekter
  H539 Synrubbning, ospecificerad

 • Primär bedömning 
 • Försöka skilja ut retinalt vaskulär och cerebrovaskulär genes från övriga orsaker
 • Akutmottagning – plötslig synförlust eller synfältsbortfall där retinalt vaskulär eller cerebrovaskulär genes bör uteslutas
 • Ögonsjukvård – akut omhändertagande i övriga fall

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av akuta synstörningar.

Riskfaktorer för synstörning av cerebrovaskulär genes är

 • hjärt-kärlsjukdom
 • diabetes
 • rökning
 • tidigare kardiovaskulär eller cerebrovaskulär händelse.

Riskfaktorer för synstörning av annan orsak är

 • näthinneavlossning – närsynthet eller trauma
 • glaskroppsblödning – diabetes, trauma eller samtidig näthinneavlossning
 • optikusneurit vid exempelvis MS.

För nedanstående tillstånd kan ett eller flera fenomen förekomma.

 • Bilateral synpåverkan – kan vara tecken på stroke.
 • Amaurosis fugax.
 • Homonymt synfältsbortfall.
 • Plötslig debut – smygande debut förekomma vid progressiv stroke.
 • Synnedsättning – ibland övergående.
 • Binokulärt dubbelseende.
 • Huvudvärk.
 • Unilateral synförlust – plötslig (arteriell) eller mer utdragen (venös).
 • Amaurosis fugax.
 • Blödningar i retina med eller utan mjuka exsudat samt med eller utan ödem.
 • Vid grenvenstrombos segmentella näthinneförändringar.
 • Nedsatt direkt pupillreaktion.
 • Partiell synförlust.
 • Ensidig.
 • Gardinfenomen.
 • Ljusblixtar och/eller prickar kan föregå avlossning.
 • Fläckar, prickar eller streck – rörliga eller stilla.
 • Ljusblixtar.
 • Suddig syn.
 • Tilltagande försämring av synskärpa.
 • Raka linjer blir krokiga i centrala synfältet.
 • Huvudvärk – ofta tinning eller nacke.
 • Tuggsmärta.
 • Allmänsymtom – trötthet, sjukdomskänsla.
 • Partiell eller total ensidig synförlust kan förekomma.
 • Ögonmuskelpares.
 • Palpationsömhet tinningartärer.
 • Vanligen hög SR/CRP.
 • Unilateral.
 • Nedsatt synskärpa och färgseende.
 • Smärta vid ögonrörelse.
 • Nedsatt direkt pupillreaktion.

Tre fynd som tillsammans ofta föregår smärtan vid akut glaukom är

 • suddig syn
 • disig kornea
 • medelvid trögreagerande pupill.
 • Partiell eller total synförlust.
 • Kärlinjektion.
 • Svullnad eller hematom periorbitalt.
 • Ljuskänslighet.
 • Störningar i röd reflex.
 • Blödning i främre kammaren.
 • Deformerad pupill.
 • Debut – plötslig eller smygande.
 • Duration – övergående eller varaktig.
 • Utbredning – total eller partiell samt ena eller båda ögonen.
 • Symtom – suddig syn, synfältsbortfall.
 • Ljusblixtar, fläckar eller prickar (rörliga eller stilla).
 • Gardin eller slöja, krokseende.
 • Dunklare färger.

Komplettera anamnesen med

 • dubbelseende binokulärt – cerebrovaskulär sjukdom eller ögonmuskelsjukdom, myasteni
 • dubbelseende monokulärt – ögongenes som brytningsfel och katarakt
 • smärta i nyopererat öga
 • trauma
 • huvudvärk
 • muskelvärk eller muskelsvaghet
 • riskfaktorer
 • andra sjukdomar.
 • Hjärt-kärlstatus inklusive blodtryck.
 • Ögon – röd reflex i genomfallande ljus.
 • Synskärpa.
 • Neurologi – pupillstorlek och reaktion, synfältsundersökning enligt Donders, ögonmotorik.
 • Palpation av temporalisartärer.
 • Värdera klinisk bild utifrån symtom, anamnes och undersökningsfynd och bedöm trolig orsak.
 • Misstänkt retinalt vaskulär och cerebrovaskulär genes bör bedömas akut inom specialiserad vård.
 • Övriga tillstånd bör bedömas akut eller skyndsamt av ögonläkare.
 • Samråd med specialiserad vård vid behov.

Följande tillstånd kan handläggas enligt separata rekommendationer:

 • Jättecellsarterit.
 • Rött öga med smärta – exempelvis keratit eller sklerit.
 • Ögonskador – exempelvis kemiska eller traumatiska.
 • Överväg CRP, SR och p-glukos.

Behandling ges utifrån specifik diagnos.

 • Plötslig synförlust eller synfältsbortfall där retinalt vaskulär eller cerebrovaskulär genes misstänks
 • Akut – misstänkt näthinneavlossning, makulasjukdom eller glaskroppsblödning
 • Halvakut – nytillkomna flotterande prickar, fläckar eller streck med eller utan blixtar
 • Elektiv – Mer än 3 månaders anamnes på enbart flotterande prick eller streck (eller bara lugnande besked)

Synnedsättning, 1177 Vårdguiden

Skelning och dubbelseende hos vuxen, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2021-10-01
Giltigt till: 2024-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne