Sterilisering hos män

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Sterilisering hos män

Remiss till urolog

 • Överväg om indikation för utredning verkligen föreligger.
 • Vissa godartade tillstånd utreds och behandlas inte för närvarande.
 • Alla inkomna remisser (efter ovanstående avvägningar) bedöms och prioriteras. Patient och remittent informeras om handläggning.
 • Vid behov av akut undersökning inom specialiserad vård, ring konsultfunktionen först.

ICD-10-SE

N40.9 Prostataförstoring
R39.8 Andra och ospecificerade symtom och sjukdomstecken från urinorganen

Primärvård

 • Informera patienten om möjlighet till egen vårdbegäran
 • Ibland primär bedömning och samtal

Urologmottagning

 • Bedömning och information om ingrepp samt eventuell kirurgisk åtgärd
 • Tillstånd, utlåtande och bekräftelse via socialstyrelsen

Sterilisering är ett ingrepp i könsorganen som utan att innebära kastrering medför varaktigt upphävande av fortplantningsförmågan.

Inför en sterilisering ska flera krav vara uppfyllda och särskilda blanketter ifyllda till Socialstyrelsen. Patienten kan ofta söka specialiserad vård direkt, via egen vårdbegäran.

Handläggning vid utredning

 • Samtal med behandlande läkare eller kurator ska alltid ske före ingreppet.
 • Diskutera i första hand alternativa antikonceptionsmetoder.
 • Be patienten tänka igenom sitt beslut noga.
 • Påminn om att patientens livs- och familjeförhållanden kan komma att ändras i framtiden.

Förutsättningar för sterilisering av man över 25 år

 • Patienten har rätt att begära sterilisering enligt steriliseringslagen.
 • Patienten ska vara bosatt i Sverige.
 • Behandlande mottagning ska informera patienten om att sterilisering är ett oåterkalleligt ingrepp.
 • Patienten ska bekräfta att sådan information har mottagits genom att fylla i blankett som därefter skickas till Socialstyrelsen.

Förutsättningar för sterilisering av man 18–25 år

Förutom förutsättningar för man över 25 år gäller särskilda regler vid ung ålder:

 • ansökan om tillstånd via Rättsliga rådet, Socialstyrelsen
 • läkarutlåtande ska bifogas ansökan
 • tillstånd kan beviljas inför exempelvis könskorrigering eller vid risk att avkomman ärver svår sjukdom.

Sterilisering utförs inom specialiserad vård genom vasektomi där en dryg centimeter av vardera sädesledare klipps bort i lokalbedövning. Upprepade sädestömningar rekommenderas efter vasektomin fram tills spermaprov.

Preventivmedel rekommenderas tills azoospermi konstaterats. Azoospermi säkerställs efter analys av två spermaprov från två olika tidpunkter tre månader efter vasektomin.

Remissindikation

 • Patienten kan göra en egen vårdbegäran via: remisshantering.uro.sus@skane.se eller telefonkontakt 040-33 34 25.
 • Remiss kan även skickas till Urologimottagningen SUS som samordnar alla inkomna remisser med önskemål om manlig sterilisering.
 • Patienten kallas till mottagande klinik som informerar om ingreppet, dess konsekvenser samt ombesörjer påskrift av blankett från socialstyrelsen.

Remissinnehåll

 • Egen vårdbegäran/remiss ska innehålla personuppgifter
 • Att det gäller en vasektomi
 • Kort om livssituation och eventuella tidigare barn

Sterilisering, 1177 Vårdguiden

Ansökan om tillstånd till sterilisering, Rättsliga rådet, Socialstyrelsen (pdf)

Bekräftelse på mottagen information, Socialstyrelsen (pdf)

Läkarutlåtande att bifogas ansökan om sterilisering, Socialstyrelsen (pdf)

Publicerat: 2018-12-19
Giltigt till: 2021-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter