Hydrocele, spermatocele och varikocele

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

I86.1 Varikocele
N43.3 Hydrocele, ospecificerat
N43.4 Spermatocele

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Hydrocele, spermatocele och varikocele

Vid symtomgivande hydrocele, spermatocele och varicocele, be patienten kontakta primärvården igen om 6 – 12 månader vid kvarstående besvär.

Remiss till bild- och funktionsundersökning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ange på remissen om misstanke om covid-19 föreligger eller provsvar om det finns.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Utredning och information till patienter med godartade och symtomfria resistenser i skrotum
 • Misstänkt testikelcancer - utredning enligt standardiserat vårdförlopp

Urologmottagning

 • Oklara resistenser i skrotum
 • Besvärande hydrocele, spermatocele och varikocele

Flertalet resistenser i skrotum har benign etiologi. Många ger inga symtom. Denna rekommendation beskriver hydrocele (vattenbråck), spermatocele (bitestikelcysta) och varikocele (pungåderbråck).

Hydrocele

Hydrocele är ett godartat tillstånd som uppkommer då serös vätska bildas i skiktet mellan testis och tunica vaginalis. Vanligen föreligger ingen känd orsak men det kan ha föregåtts av infektion eller trauma.

Det utvecklas oftast över lång tid och ses oftast hos medelålders och äldre män.

Spermatocele

Spermatocele är en godartad cystisk förändring. Orsaken är en försvagning i bitestikelns vägg som kommer spontant eller efter en epididymit. Fertiliteten påverkas inte.

Varikocele

Varikocele är ett förstorat venöst plexus i skrotum, orsakat av venös klaffinsufficiens. En ovanlig genes är kompression eller obstruktion av ena eller båda vena spermatica i lilla bäckenet eller retroperitonealt.

Varikocele är vanligt, cirka 10 % av alla män, och vanligast är det på vänster sida. Testikelvolym och spermiekvalitet är ofta normala men tillsammans med andra riskfaktorer kan ett varikocele bidra till testisatrofi och nedsatt fertilitet.

Symtom

Hydrocele

 • Skav- och tyngdkänsla
 • Smärta
 • Kosmetiskt störande
 • Obehag vid fysisk aktivitet och samlag

Spermatocele

 • Oftast inga symtom
 • Större spermatocele kan ge tyngdkänsla, ömhet och smärtor

Varikocele

 • Skav- och tyngdkänsla
 • Smärta
 • Kosmetiskt störande

Status

 • Inspektion och palpation av testikel, bitestikel och funikel
 • Palpation av bråckportar i stående och liggande
 • Överväg retroskrotal genomlysning (genomlysning av skrotum med ficklampa i ett mörklagt rum)

Typiska fynd vid hydrocele

 • Vanligen unilateral, jämn och fluktuerande resistens som omger testikeln
 • Genomlysligt vid retroskrotal genomlysning
 • Större hydrocelen kan vara utspända och omöjliggöra fripalpation av testikeln

Typiska fynd vid spermatocele

 • Släta och fluktuerande millimeterstora resistenser i caput epididymis till större centimeterstora cystiska förändringar
 • Genomlysligt vid retroskrotal genomlysning
 • Spermatocelen ska vara fritt rörliga och kunna fripalperas från själva testikeln

Typiska fynd vid varikocele

 • Framträder tydligast i stående (venösa återflödet större och venerna mer dilaterade) och minskar i liggande
 • Konturerna liknar som ’maskar’ mot skrotalhuden
 • Ej genomlysligt vid retroskrotal genomlysning
 • Palperas som mjuk, kuddig resistens ovan testikeln
 • Mindre varikocelen framträder vid valsalvamanöver

Handläggning vid utredning

Diagnostiken syftar i första hand till att differentiera mellan extra- och intratestikulära resistenser:

 • hydrocele, spermatocele och varikocele är alla extratestikulära resistenser
 • intratestikulära resistenser ska handläggas som misstänkt testikelcancer.

Bilddiagnostik

Ultraljudsundersökning vid oklar resistens.

Differentialdiagnoser

 • Testikelcancer, ska utredas enligt standardiserat vårdförlopp (SVF)
 • Testikeltumörer
 • Testis torsion
 • Epididymit
 • Retentio testis

Handläggning vid behandling

 • Hydrocele, spermatocele och varikocele kräver sällan någon behandling.
 • Vid smärta kan paracetamol eller NSAID provas vid behov.
 • Kirurgisk åtgärd kan bli aktuellt i vissa symtomgivande fall.

Remissindikation

 • Symtomgivande hydrocele, spermatocele och varicocele
 • Varikocele och vid infertilitet med nedsatt spermiekvalitet

Svullen pung, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2019-03-05
Giltigt till: 2022-03-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter