Bäckenbottensmärtsyndrom hos män

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • N508F Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom hos man

 • Primär bedömning, utredning och initial behandling
 • Urologmottagning vid oklar diagnos, behandlingssvikt eller täta skov
 • Smärtrehabiliteringsklinik då smärtan har stora konsekvenser för patienterna (till stor del styr patientens livsföring)

Smärtorna orsakas av spänningstillstånd i bäckenbottenmuskulaturen. Ingen bakteriuri föreligger.

Yttre faktorer som kan förvärra eller utlösa smärta:

 • kyla
 • långvarigt sittande (tryck)
 • stress.

Prostatit kan indelas efter symtomduration samt förekomst eller avsaknad av bakterier. Indelningen är:

 • akut bakteriell prostatit
 • kronisk bakteriell prostatit
 • bäckenbottensmärtsyndrom, tidigare benämnd abakteriell kronisk prostatit.

Bäckenbottensmärtsyndrom definieras som bäckenbottensmärta under minst tre månader de senaste sex månaderna utan andra identifierbara orsaker. Mer än 90 % av alla misstänkta prostatiter är bäckenbottensmärtsyndrom.

 • Smärta i bäckenbotten, ofta med en komplex symtombild
 • Obehagskänsla perinealt eller suprapubiskt
 • Smärtutstrålning mot skrotum, ljumske, rygg eller mage kan förekomma
 • Miktionsbesvär med tvingande trängningar, sveda, läckage, ibland nedsatt urinflöde
 • Sexuella besvär som nedsatt lust, smärtsam ejakulation (80 %), erektil dysfunktion
 • Vecko- till månadslånga skov med stor interindividuell variation
 • Smärta – debut, lokalisation, utveckling
 • Miktion – lagringsbesvär, tömningsbesvär, urinläckage
 • Utlösande faktorer – nyligen genomförd prostatabiopsi, kateter
 • Tidigare besvär, andra sjukdomar, läkemedel
 • Psykiska eller sexuella besvär, påverkad livskvalitet
 • Inspektion och palpation av yttre genitalier
 • Per rectum palpation av prostata och bäckenbottenmuskulatur (ömhet, triggerpunkter, spänningstillstånd)

Symtomen kan likna kronisk bakteriell prostatit men feber saknas och prostata bör ej vara ömmande. Utredning görs främst för att utesluta andra orsaker.

Överväg urinsticka och urinodling i differentialdiagnostiskt syfte. Ta PSA främst vid misstanke om prostatacancer.

 • Flödesmätning eller tidsmiktion och residualurin bör övervägas.
 • Cystoskopi kan förvärra symtomen.
 • Kronisk bakteriell prostatit
 • Afebril urinvägsinfektion
 • Njursten
 • Benign prostatahyperplasi
 • Cancer i urinblåsa, urinvägar eller prostata
 • Neurogen blåsrubbning, exempelvis stroke, diabetes, MS
 • Reiters syndrom (inflammatorisk bindvävssjukdom med artrit, uveit och prostatit eller uretrit)
 • Ländryggssjukdom

Patienten bör undvika utlösande faktorer. Värme kan lindra, exempelvis genom varm klädsel på ben, varma bad, värmedyna eller varmt klimat.

Vid smärta, prova NSAID eller behandla enligt nociceptiv eller nociplastisk smärta.

Prova och utvärdera avslappningsövningar för bäckenbottenmuskulaturen och fysisk aktivitet. Överväg akupunktur, det kan hjälpa på individnivå.

Stöd och empati är viktigt. Överväg även kognitiv beteendeterapi.

 • Urologmottagning – oklar diagnos, behandlingssvikt eller täta skov
 • Smärtrehabiliteringsklinik – behandlingsresistent långvarig nociplastisk smärta
 • Beskrivning av smärta, miktions- och sexuella problem
 • Behandlingsåtgärder som vidtagits
 • Andra sjukdomar och aktuell medicinering

Publicerat: 2018-12-19
Giltigt till: 2021-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne