Bäckenbottensmärtsyndrom hos män

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Bäckenbottensmärtsyndrom hos män

Remiss till urolog

 • Överväg om indikation för utredning verkligen föreligger.
 • Vissa godartade tillstånd utreds och behandlas inte för närvarande.
 • Alla inkomna remisser (efter ovanstående avvägningar) bedöms och prioriteras. Patient och remittent informeras om handläggning.
 • Vid behov av akut undersökning inom specialiserad vård, ring konsultfunktionen först.

ICD-10-SE

N50.8F Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom hos man

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och initial behandling

Specialistmottagning

 • Urologmottagning vid oklar diagnos, behandlingssvikt eller täta skov
 • Smärtrehabiliteringsklinik då smärtan har stora konsekvenser för patienterna (till stor del styr patientens livsföring)

Etiologi

Smärtorna orsakas av spänningstillstånd i bäckenbottenmuskulaturen. Ingen bakteriuri föreligger.

Utlösande faktorer

Yttre faktorer som kan förvärra eller utlösa smärta:

 • kyla
 • långvarigt sittande (tryck)
 • stress.

Definition

Prostatit kan indelas efter symtomduration samt förekomst eller avsaknad av bakterier. Indelningen är:

 • akut bakteriell prostatit
 • kronisk bakteriell prostatit
 • bäckenbottensmärtsyndrom, tidigare benämnd abakteriell kronisk prostatit.

Bäckenbottensmärtsyndrom definieras som bäckenbottensmärta under minst tre månader de senaste sex månaderna utan andra identifierbara orsaker. Mer än 90 % av alla misstänkta prostatiter är bäckenbottensmärtsyndrom.

Symtom

 • Smärta i bäckenbotten, ofta med en komplex symtombild
 • Obehagskänsla perinealt eller suprapubiskt
 • Smärtutstrålning mot skrotum, ljumske, rygg eller mage kan förekomma
 • Miktionsbesvär med tvingande trängningar, sveda, läckage, ibland nedsatt urinflöde
 • Sexuella besvär som nedsatt lust, smärtsam ejakulation (80 %), erektil dysfunktion
 • Vecko- till månadslånga skov med stor interindividuell variation

Anamnes

 • Smärta – debut, lokalisation, utveckling
 • Miktion – lagringsbesvär, tömningsbesvär, urinläckage
 • Utlösande faktorer – nyligen genomförd prostatabiopsi, kateter
 • Tidigare besvär, andra sjukdomar, läkemedel
 • Psykiska eller sexuella besvär, påverkad livskvalitet

Status

 • Inspektion och palpation av yttre genitalier
 • Per rectum palpation av prostata och bäckenbottenmuskulatur (ömhet, triggerpunkter, spänningstillstånd)

Handläggning vid utredning

Symtomen kan likna kronisk bakteriell prostatit men feber saknas och prostata bör ej vara ömmande. Utredning görs främst för att utesluta andra orsaker.

Laboratorieprover

Överväg urinsticka och urinodling i differentialdiagnostiskt syfte. Ta PSA främst vid misstanke om prostatacancer.

Undersökningar

 • Flödesmätning eller tidsmiktion och residualurin bör övervägas.
 • Cystoskopi kan förvärra symtomen.

Differentialdiagnoser

 • Kronisk bakteriell prostatit
 • Afebril urinvägsinfektion
 • Njursten
 • Benign prostatahyperplasi
 • Cancer i urinblåsa, urinvägar eller prostata
 • Neurogen blåsrubbning, exempelvis stroke, diabetes, MS
 • Reiters syndrom (inflammatorisk bindvävssjukdom med artrit, uveit och prostatit eller uretrit)
 • Ländryggssjukdom

Egenvård

Patienten bör undvika utlösande faktorer. Värme kan lindra, exempelvis genom varm klädsel på ben, varma bad, värmedyna eller varmt klimat.

Läkemedelsbehandling

Vid smärta, prova NSAID eller behandla enligt nociceptiv eller nociplastisk smärta.

Fysioterapi

Prova och utvärdera avslappningsövningar för bäckenbottenmuskulaturen och fysisk aktivitet. Överväg akupunktur, det kan hjälpa på individnivå.

Psykologisk och psykosocial behandling

Stöd och empati är viktigt. Överväg även kognitiv beteendeterapi.

Remissindikation

 • Urologmottagning – oklar diagnos, behandlingssvikt eller täta skov
 • Smärtrehabiliteringsklinik – behandlingsresistent långvarig nociplastisk smärta

Remissinnehåll

 • Beskrivning av smärta, miktions- och sexuella problem
 • Behandlingsåtgärder som vidtagits
 • Andra sjukdomar och aktuell medicinering

Publicerat: 2018-12-19
Giltigt till: 2021-11-30
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter