Krampanfall, akut

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • R56.8X Krampanfall, ospecificerade

Primärvård

 • Akut omhändertagande

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande vid förstagångsanfall eller oklar orsak
 • Status epilepticus

Rekommendationen gäller handläggning av akut krampanfall hos barn och vuxna som inträffar på vårdmottagning i primärvården. För utredning av krampanfall hänvisas till misstänkt orsak.

Etiologi

Exempel på orsaker till akut krampanfall kan vara:

 • känd epilepsi, dålig följsamhet till ordination
 • stroke
 • meningit
 • intoxikation
 • alkoholabstinens
 • hypoglykemi
 • hjärntumör.

Handläggning vid utredning

Överväg att larma ambulans.

A-B-C-D-E systematisk undersökningsteknik

 • A – fria luftvägarna, lägg i sidoläge (aspirationsrisk)
 • B – kontrollera andning, syresaturation, överväg syrgas
 • C – kontrollera puls, blodtryck
 • D – kontrollera P-glukos
 • E – kontrollera temp

Handläggning vid behandling

 • Övervaka andning, puls och blodtryck (viktigt med ventilationsberedskap)
 • Vid kramp > 3-4 minuter – ge bensodiazepin (upprepa efter 10 minuter vid behov)
 • Vid hypoxi – ge syrgas utifrån behov
 • Vid hypotoni – ge vätska, 500-1000 ml Ringer-Acetat iv
 • Vid hypoglykemi – ge glukos enligt särskild rekommendation
 • Vid feber – ge febernedsättande
 • Överväg kontakt med specialiserad vård för fortsatt handläggning.

Bedöm om krampanfallet innebär att patienten bör avstå från bilkörning.

Bensodiazepin i första hand – Buccolam munhålelösning

 • Vuxna och barn > 10 år – 10 mg (orange)
 • Barn 5-9 år – 7,5 mg (lila)
 • Barn 1-4 år – 5 mg (blå)
 • Barn 6-11 mån – 2,5 mg (gul)

Bensodiazepin i andra hand – Stesolid rektallösning

 • Vuxna och barn > 2 år (> 12 kg) – 10 mg
 • Barn 3 mån till 2 år (5-12 kg) – 5 mg (för in halva spetsen hos barn ≤ 2 år)

Remissindikation akutmottagning

 • Omhändertagande vid förstagångsanfall eller oklar orsak
 • Status epilepticus

Vid krampanfall hos barn, ring gärna barnakutmottagningen inför remiss.

Publicerat: 2021-06-11
Giltigt till: 2023-09-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.