Hortons huvudvärk

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd. 

 • Primär bedömning av patient
 • Fastställande av diagnos, behandling och uppföljning

Hortons huvudvärk är ovanligt, prevalensen är 0.05–0.1 %. Andelen män/kvinnor är 4–5:1. Majoriteten är eller har varit rökare.

Debut sker ofta mellan 20–30 års ålder och symtomen brukar försvinna efter 65 års ålder.

Klusterepisoder kan variera i frekvens och intensitet:

 • klusterepisoder med attacker brukar vara veckor–månader
 • remission kan vara i månader–år
 • en fjärdedel får bara en enda klusterperiod
 • kronisk form, med dagliga attacker under ett–flera år, drabbar 10–15 %.

Hortons huvudvärk ingår i gruppen Trigeminal Autonomous Cephalalgias (TAC). TAC karakteriseras av halvsidig ansiktssmärta och autonom aktivering (bland annat tårflöde).

Attackerna kan utlösas av alkohol, även mindre mängd.

 • Ensidig, svår huvudvärk och samsidiga ögon- eller nässymtom
 • Smärtintensitet som stegras snabbt, är mycket intensiv och varar i 15–180 minuter om obehandlad
 • Lokalisation runt eller bakom öga och/eller tinning
 • Alltid på samma sida under klusterperioden
 • Tidstypiska, ofta på natten eller tidig morgon
 • Allmäntillstånd
 • Hjärta, blodtryck
 • Smärtuttryck: patienten vankar ofta omkring eller sitter och vaggar med huvudet mellan händerna
 • Ökat tårflöde och/eller konjunktival injektion
 • Ögonlocksödem
 • Mios och/eller ptos
 • Näsdropp och/eller nästäppa
 • Ökad svettning eller rodnad i ansikte eller panna

Ingen ytterligare undersökning krävs utöver anamnes och status. Huvudvärksdagbok kan vara till hjälp.

Alla tre krävs:

 • intensiv huvudvärk runt ett öga eller tinning
 • känsla av rastlöshet och/eller minst ett ipsilateralt ögon- eller nässymtom
 • kluster av minst 5 anfall, som kommer från varannan dag till 8 gånger/dag under en besvärsperiod.
 • Migrän (patienten vill vara i stillhet, ofta illamående, längre duration på attacken)
 • Akut glaukom (synnedsättning, halo-effekter, ibland buksmärtor och kräkningar)
 • Halskärlsdissektion med Horners syndrom (mios, ptos, enoftalmus)
 • Kronisk paroxysmal hemikrani (ingår i TAC, ger liknande symtom, vanligare hos kvinnor och äldre, kortare och tätare attacker på 2–30 minuter upp till 40 gånger/ dygn)
 • Sinuit
 • Irit
 • Snabb smärtlindring är viktigt.
 • Behandling sköts oftast inom specialiserad vård.
 • Profylax bör övervägas om > 2 attacker/dygn.

Exempel på behandling som kan hjälpa:

 • sumatriptan i injektionsform (snabbast effekt)
 • triptan som nässpray
 • syrgas på mask 8–10 L/min i 15 minuter kan provas vid anfall.
 • Misstanke om Hortons huvudvärk

Huvudvärksdagbok

Publicerat: 2018-12-19
Giltigt till: 2021-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne