Akut huvudvärk

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär bedömning
 • Misstänkt allvarlig eller akut bakomliggande orsak
 • Utredning vid behov vid halvakut orsak

Denna rekommendation syftar till att ge vägledning i det primära omhändertagandet av oklar akut huvudvärk. Misstänkt specifik huvudvärk så som migrän eller klusterhuvudvärk bör handläggas enligt separata rekommendationer.

Exempel på viktiga akuta och halvakuta orsaker att överväga är

 • migrän 
 • klusterhuvudvärk
 • TIA, stroke
 • karotis-/vertebralisdissektion eller arteriovenös missbildning 
 • subaraknoidalblödning, subduralhematom 
 • meningit, encefalit 
 • hjärntumör
 • ökat intrakraniellt tryck
 • jättecellsarterit 
 • akut glaukom 
 • hypertensiv kris
 • Central venös trombos (sinustrombos).

Huvudvärk med

 • urakut debut 
 • svår smärta – aldrig haft så svår huvudvärk tidigare  
 • debut associerad direkt till eller en tid efter skalltrauma.

Huvudvärk tillsammans med

 • krampanfall eller svimning vid smärtdebut   
 • pågående kräkningar – om inte del i känd migrän   
 • feber 
 • neurologiska bortfallssymtom  
 • akut synnedsättning 
 • medvetandepåverkan  
 • nackstelhet
 • värk över ena tinningen, tuggsmärta och synpåverkan.
 • Nytillkommen huvudvärk med gradvis försämring över dagar till veckor. 
 • Oförklarad försämring av tidigare huvudvärk. 
 • Morgonhuvudvärk.   
 • Huvudvärk som debuterar efter 50 års ålder.   
 • Personlighetsförändring.  
 • Huvudvärk som utlöses av valsalva-liknande manövrer, exempelvis hosta eller tunga lyft
 • Smärta – debut, lokalisation, intensitet och karaktär.  
 • Förlopp – tid för symtomutveckling, ihållande eller fluktuerande, utlösande eller lindrande faktorer.  
 • Associerade symtom.   
 • Läkemedel – särskilt antikoagulantia, antitrombotika, NSAID.   
 • Andra sjukdomar. 
 • Tidigare skalltrauma – patienten minns inte alltid traumatillfället vid subduralhematom.
 • Allmäntillstånd – medvetandegrad, temperatur.   
 • Hjärta, blodtryck.   
 • Sensorik – ansikte, bål och extremiteter.  
 • Motorik – rörelsemönster, gång och balans, ansiktsmimik, kraft i extremiteter, finmotorik, koordination, reflexer (inklusive Babinski).   
 • Nacke – rörlighet.  
 • Ögon – pupillreaktion, synfält, eventuellt oftalmoskopi (staspapiller).  
 • Hud – eventuell förekomst av petekier.

Överväg även

 • palpation av skalp- och nackmuskler, käkleder, temporalisartärer, tänder, bihålor   
 • psykiskt status.

Vid förekomst av minst ett akut symtom rekommenderas akut bedömning inom specialiserad vård.

Vid förekomst av minst ett halvakut symtom rekommenderas skyndsam utredning, särskilt avseende hjärntumör.

Misstänkt migrän, klusterhuvudvärk eller annan huvudvärk handläggs enligt separat rekommendation.

Behandling ges utifrån huvudvärkstyp och bakomliggande orsak.

 • Akutmottagning – misstänkt allvarlig eller akut bakomliggande orsak   
 • Specialistmottagning – hjälp med utredning utifrån misstänkt halvakut orsak

Huvudvärk, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2022-04-07
Giltigt till: 2025-04-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne