Pilonidalsinus

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär bedömning
 • Akutbehandling i vissa fall
 • Akutmottagning – akut abscessbehandling vid behov
 • Kirurgmottagning – extirpation av pilonidalcysta
 • Hudmottagning – behandling av hårväxt vid behov

En pilonidalcysta är en cystbildning i underhudsfettet runt ett eller flera hårstrån. Pilonidalsinus kallas den fistelliknande gång eller det gångsystem som kan bildas i anslutning till en pilonidalcysta. Begreppen används ofta synonymt med varandra.

Den vanligaste lokalisationen är övre delen av crena ani.

Tillståndet är vanligast hos unga män mellan 15 och 30 år.

Tillståndet orsakas av att hår penetrerar huden ner i underhudsfettet på grund av mekanisk nötning. Genom en främmandekroppsreaktion bildas en cysta. Innehållet kan tömmas via pilonidalsinus vars öppningar nästan alltid sitter i medellinjen.

Vid avstängning av cysta eller sinus kan infektion uppstå med abscessbildning som följd. Vid spontan perforation av en abscess kan gångar bildas även ut mot sidorna.

 • Kraftig hårväxt.
 • Yrke som innebär långvarigt sittande med tryck mot ryggslutet, till exempel yrkeschaufför.
 • Fetma.

Tillståndet kan vara asymtomatiskt eller ge besvär vid abscess- och fistelbildning. Exempel på symtom är

 • smärta, svullnad, ömhet och eventuellt feber vid abscessbildning
 • sekretion efter spontanperforation av abscess samt fistelbildning.
 • Tidigare abscesser i området.
 • Sekretion.
 • Yrke.

Yttre inspektion.

Statusfynd kan vara

 • öppning i medellinjen i övre delen av crena ani, ofta multipla
 • rodnad, värmeökning och svullnad vid abscessbildning
 • vätskande sår efter spontanperforation av abscess 
 • fistelbildning ut till sidorna.
 • Analabscess.
 • Analfistel.
 • Hidradenitis suppurativa.
 • Furunkulos.
 • Behandling ges främst inom specialiserad vård.

Ta bort hårstrån från cystan. Har abscess uppstått bör den dräneras, vid behov samråd med specialiserad vård.

Observera att antibiotika i princip aldrig är indicerat.

För att undvika recidiv genomförs exstirpation i lugnt skede inom specialiserad vård.

Hårborttagning i området minskar återfallsrisken.

Incision av abscess i lokalanestesi. Flera olika tekniker kan användas för exstirpation.

 • Akutmottagning – akut abscessbehandling vid behov
 • Kirurgmottagning – extirpation av pilonidalcysta
 • Hudmottagning – laserbehandling av hårväxt vid behov
 • Recidiv.
 • Postoperativt svårläkt sår.

Upprepad omläggning kan behövas.

Pilonidalcysta, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2021-10-18
Giltigt till: 2024-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne