Ljumskbråck

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (K40-P Hernia inguinalis).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Ljumskbråck

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Primär bedömning 

Specialistmottagning

 • Kirurgisk akutmottagning – Misstanke om inklämt bråck
 • Barnkirurg – Snar bedömning och ofta behandling av främst spädbarn och små barn
 • Kirurg – Vid behov bedömning och ställningstagande till eventuell operation av vuxna 
 • Ljumskbråck – Akut operation görs hos 1 % av män och 33 % av kvinnor med ljumskbråck
 • För kvinnor med konstaterat bråck är 35 % femoralbråck
 • Inklämningsrisken för symtomfattiga bråck hos män är väldigt låg 

Symtom

 • Reponibel knuta i ljumske 

Anamnes

 • Föreligger smärta? Hur ofta? Är förändringen kvar hela tiden?
 • Tidigare bråck?
 • Hos barn – Prematuritet? 

Status

 • Buk – Reponibel förändring (sående/liggande), palpation av bråckport 

Differentialdiagnoser

 • Ljumskresistens – Tumör som lymfom, lipom
 • Ljumsksmärta – Höftledsartros, tendinit, diskbråck, neuralgi, hydrocele, aortaaneurysm 

Remiss till kirurgmottagning

 • Barn – Små barn, särskilt spädbarn, har ökad inklämningsrisk och rekommenderas remiss för operation
 • Kvinnor – Ökad inklämningsrisk, bör oftast opereras, remiss till kirurg
 • Män – Ofta exspektans, remiss för operation vid inklämningsrisk/symtom som påverkar vardagen 

Komplikationer efter kirurgi

 • Vanligt – Nedsatt känsel i huden distalt om operationsområdet, känsla av stramhet
 • Ovanligt – Stora hematom, atrofisk/ischemisk orkit och kroniska svårbehandlade smärttillstånd
 • Recidivrisk – Cirka 3 % 

Publicerat: 2017-11-24
Giltigt till: 2020-11-30
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter