Akut kolecystit

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (K81 Cholecystit).

Primärvård

 • Primär bedömning
 • Uppföljning efter operation i utvalda fall 

Akutmottagning

 • Bedömning och ställningstagande till behandling 

Symtom

 • Uttalad ömhet under höger arkus, ibland utstrålning mot ryggen
 • Ofta lätt subfebrilitet
 • Initialt illamående, ibland kräkningar, vänder ofta efter något dygn
 • Ibland lätt ikterus
 • Smärtduration, vanligen mer än 1 dygn
 • Förlopp oftast med stegrande smärta och temperatur några dagar, för att sedan klinga av 

Anamnes

 • Smärtanamnes och tidigare gallsten (framförallt koledokussten utgör tydlig riskfaktor)
 • Andra sjukdomar, tidigare bukoperationer?
 • Aktuella mediciner 

Status

 • Allmäntillstånd, syresaturation
 • Puls, blodtryck
 • Buk – Lokal ömhet under höger arkus? Peritonitstatus? 

Laboratorieprover

 • Överväg temp, CRP

Undersökning

 • Diagnosen ställs främst på anamnes och status

Differentialdiagnoser

 • Njursten, pyelonefrit
 • Kolangit, hepatit, appendicit 

Allmänt

 • Antibiotika endast i vissa fall
 • Ofta behövs observation inneliggande för bedömning och ställningstagande till behandling
 • Vid allmänpåverkan – Överväg vätska iv i väntan på transport 

Kirurgisk behandling

 • Operation akut (inom 4–5 dagar från smärtdebut) eller i sent skede när inflammationen gått tillbaka (ofta efter cirka 2 månader) 

Remissindikation

 • Misstanke om akut kolecystit, remiss till kirurgisk akutmottagning 

Remissinnehåll

 • Eventuellt tidigare ultraljudsfynd av gallsten 
 • Perforation och peritonit/abscess
 • Sepsis 
 • Okomplicerad akutopererad kolecystit följs upp via primärvården
 • Ej akutopererad akut kolecystit eller komplikation följs upp på kirurgmottagning 

Publicerat: 2017-11-24
Giltigt till: 2020-11-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter