Gallstenssjukdom

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • K800 Gallsten med akut kolecystit
  K801 Gallsten med annan kolecystit
  K802 Gallsten utan kolecystit

 • Primär bedömning och akut behandling av patient som söker primärvård
 • Akutmottagning – gallstensanfall med misstänkt akut komplikation
 • Kirurgmottagning – upprepade gallstensanfall

Gallsten är vanligt och förekommer hos åtminstone 20 % av befolkningen. Av dessa utvecklar cirka 20 % symtomgivande gallstenssjukdom. Tillståndet är vanligare hos kvinnor än hos män.

Gallsten bildas vid obalans i gallans sammansättning eller vid försämrad gallblåsetömning. Stenen består oftast av kolesterol, kalcium eller bilirubin.

Gallstensanfall uppkommer då en sten kilas in i gallblåsehalsen eller gallvägarna och orsakar ökat intraluminalt tryck och muskelaktivitet.

 • Hereditet för gallsten
 • Ålder > 60 år
 • Övervikt
 • Kost – särskilt fet mat
 • Snabb viktnedgång – exempelvis efter obesitaskirurgi
 • Läkemedel – östrogensubstitution, opioider

Gallstenar ger sällan symtom utom vid gallstensanfall. Då förekommer:

 • smärta – under höger arkus, plötsligt påkommen, uttalad, ofta intervallkaraktär
 • utstrålning – mot rygg eller höger axel
 • duration – från cirka 15 minuter upp till några timmar
 • allmänna – illamående, kräkningar.

Samtidig feber, ihållande smärta eller ikterus talar för komplikation.

 • Känd gallstenssjukdom
 • Riskfaktorer
 • Andra sjukdomar
 • Läkemedel
 • Allmäntillstånd – ikterus, feber
 • Hjärta – puls
 • Blodtryck
 • Buk – lokal ömhet under höger arkus
 • Överväg EKG

Vid svår smärta, allmänpåverkan eller symtom som talar för komplikation rekommenderas akut handläggning inom specialiserad vård.

Vid misstänkt gallstensanfall rekommenderas utredning och provtagning i differentialdiagnostiskt syfte. I senare skede bör bilddiagnostik göras för att bekräfta diagnosen.

 • Temp, CRP, urinsticka
 • Överväg ALP, ALAT, bilirubin, pankreasamylas
 • Överväg ytterligare prover

Välj i första hand ultraljud gallblåsa och gallvägar.

 • Dissekerande aortaaneurysm
 • Funktionell buksmärta
 • Hjärtinfarkt
 • Irritabel tarmsjukdom (IBS)
 • Kolecystit, kolangit
 • Njursten
 • Pankreatit
 • Ulcus och gastroesofageal reflux (GERD)
 • Ge i första hand NSAID intramuskulärt eller rektalt.
 • Vid utebliven behandlingseffekt bör patienten bedömas inom specialiserad vård.
 • Ge råd om att patienten bör undvika den mat som ger besvär.
 • Förskriv NSAID.
 • Uppmana patienten att söka akut vid symtom som feber, ihållande smärta eller ikterus.

Välj ett av följande för akutbehandling:

 • injektion diklofenak (25 mg/ml), 3 ml intramuskulärt, kan upprepas efter 30 minuter vid behov
 • suppositorium diklofenak, 100 mg x 1.

Förskriv suppositorium diklofenak att ta vid behov vid nytt gallstensanfall i hemmet (max 150 mg/dygn).

Bilddiagnostiskt bekräftade gallstenar som gett upprepade anfall kan avlägsnas genom:

 • kolecystektomi
 • endoskopiskt retrograd kolangiopankreatografi (ERCP).

Även efter kolecystektomi kan smärta från gallvägarna förekomma i vissa fall.

 • Misstänkt akut komplikation
 • Återkommande behandlingskrävande anfall under flera dagar
 • Upprepade gallstensanfall (särskilt hos yngre) efter bilddiagnostiskt bekräftade gallstenar för ställningstagande till kirurgisk behandling
 • Gallstas
 • Kolecystit, kolangit
 • Koledokussten
 • Pankreatit

Gallsten, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2021-01-21
Giltigt till: 2024-01-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne