Gallstensbesvär

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (Gallsten K80-, Akut pankreatit K85-, Kolangit K83-P).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Gallstensbesvär

Remiss till bild- och funktionsundersökning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ange på remissen om misstanke om covid-19 föreligger eller provsvar om det finns.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Akut gallstensanfall utan komplikationer

Kirurgisk akutmottagning

 • Gallstensanfall som ej viker på sedvanlig behandling
 • Gallstensanfall med misstänkt komplikation (som feber eller ikterus)
 • Osäker diagnos 

Kirurgmottagning

 • Efter 2-3 anfall för ställningstagande till kolecystektomi 

Riskfaktorer

 • Hereditet
 • Övervikt
 • Kost 

Symtom vid akut gallstensanfall

 • Plötsligt påkomna smärtor under höger arkus (ibland utstrålning till rygg)
 • Illamående och kräkningar
 • Duration < 1 dygn
 • Ofta har patienten kända stenar eller upprepade anfall
 • Feber och/eller ikterus talar för stas i gallvägarna med risk för pankreatit, kolecystit och abscess 

Anamnes

 • Fokus på symtom och riskfaktorer
 • Uteslut komplikationer 

Status

 • Allmäntillstånd – Ikterus? Feber?
 • Hjärta/kärl – Frekvens, blodtryck, eventuellt EKG
 • Buk – Ömhet under höger arkus? Leverförstoring? 

Lab

 • Temp, CRP, urinsticka
 • Överväg ALP, ALAT, bilirubin, pankreasamylas 

Bilddiagnostik

 • Remiss för ultraljud gallblåsa och gallvägar 

Differentialdiagnoser

 • Hjärtinfarkt
 • Magsår och reflux (GERD)
 • Irritabel tarmsjukdom (IBS)
 • Aortaaneurysm
 • Pankreatit
 • Njursten 

Akut behandling

 • Diklofenak 75 mg intramuskulärt (kan upprepas efter 30 minuter vid behov), alternativt supp 100 mg

Uppföljande behandling

 • Recept på supp diklofenak 50–100 mg
 • Remiss för kirurgi vid upprepade besvär 

Remissindikation akutmottagning

 • Misstanke om komplicerad gallstenssjukdom (kolecystit, kolangit, koledokussten, pankreatit)
 • Återkommande behandlingskrävande anfall under flera dagar 

Remissindikation kirurgmottagning

 • Gallstenssjukdom med komplikation om ej kolecystektomi utförts akut
 • Gallstensanfall hos yngre/medelålders (även utan komplikation) för ställningstagande till kolecystektomi 

Publicerat: 2017-11-24
Giltigt till: 2020-11-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter