Analfissur

AKO Skåne-riktlinje för primärvården baserad på nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

K60.0 Akut analfissur
K60.1 Kronisk analfissur
K60.2 Analfissur, ospecificerad

Primärvård

 • Initial utredning, behandling och uppföljning i de flesta fall

Kirurgmottagning

 • Oklar diagnos
 • Terapisvikt eller täta recidiv

Definition

Anal fissur är en smärtsam sårspricka eller reva i ändtarmsöppningens slemhinna som ofta ger svår smärta och kan vara svårläkt.

Symtom

 • Skärande smärta vid defekation

Anamnes

 • Symtom – debut och förlopp
 • Avföringsvanor

Status

 • Per rektum – yttre inspektion, palpation om möjligt
 • Proktoskopi – om möjligt efter lokalbedövning, ofta alltför smärtsamt

Handläggning vid utredning

Många patienter är svårundersökta och ibland behöver patienten remitteras för undersökning i narkos.

Patient med blod i avföringen bör utredas omgående avseende för tjock- och ändtarmscancer.

Patient med anala symtom som tillhör en riskgrupp för analcancer bör omgående utredas enligt separat rekommendation.

Till riskgrupp räknas:

 • män som har sex med män
 • personer som är HIV-positiva eller immunsupprimerade
 • personer har eller har haft HPV-relaterad genital in situ eller invasiv neoplasi.

Fortsatt handläggning

Vid oförändrade symtom efter 4 veckor (med eller utan behandling) ska patienten kontakta primärvården, för utredning av analcancer.

Differentialdiagnoser

 • Intersfinkterisk abscess
 • Malignitet

Handläggning vid behandling

 • Överväg exspektans. Tillståndet läker ofta spontant utan specifik behandling.
 • Ge råd om rikligt med fibrer och vätska samt laxantia vid behov för att undvika förstoppning.
 • Överväg läkemedelsbehandling utifrån behov.
 • Informera patienten om att kontakta primärvården vid oförändrade symtom efter 4 veckor för fortsatt utredning.

Läkemedelsbehandling

Lokalbedövning med steroid är förstahandsval vid enklare besvär. Preparaten är receptfria och likvärdiga och kan appliceras flera gånger per dag samt inför toalettbesök.

 • Scheriproct
 • Xyloproct

Vid otillräcklig effekt, svåra besvär eller analspasm kan muskelavslappnande läkemedel provas.

 • Rectogesic (glycerylnitrat)
 • Diltiazem APL.

Inom specialiserad vård kan annan behandling provas, exempelvis botoxinjektion, paraffinolja peroralt eller kirurgisk behandling.

Remissindikation

 • Oklar diagnos
 • Mycket uttalade eller återkommande besvär

Analfissur – spricka i ändtarmsöppningen, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2017-11-24
Giltigt till: 2024-02-29
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.