Referenser Beroende

Beroende

 1. Rekommendationer och riktlinjer, Läkemedel, Region Skåne 
 2. AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), Socialstyrelsen 
 3. DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test), Socialstyrelsen 
 • Uhl GR, Drgon T, Johnson C, Fatusin OO, Liu QR, Contoreggi C, et al. »Higher order« addiction molecular genetics: Convergent data from genome-wide association in humans and mice. Biochem Pharmacol. 2008;75:98-111.
 • Ishiguro H, Gong JP, Hall FS, Arinami T, Uhl GR. Association of PTPRB gene polymorphism with drug addiction. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2008;147B(7):1167-72.
 • Le Moal M, Koob GF. Drug addiction: pathways to the disease and pathophysiological perspectives. Eur Neuropsychopharmacol. 2007;17:377- 93.
 • Hyman SE, Malenka RC, Nestler EJ. Neural mechanisms of addiction: The role of reward-related learning and memory. Annu Rev Neurosci. 2006;29:565-98. Bokkapitlet om beroendets biologi
 • (Sehgal N, Manchikanti L, Smith HS. Prescription opioid abuse in chronic pain: a review of opioid abuse predictors and strategies to curb opioid abuse. Pain Physician. 2012;15:ES67-92.)
 • Rang and Dale Mclean J, Manchip S. Wernicke’s encephalopathy induced by magnesium depletion. The Lancet. Volume 353, Issue 9166, 22 May 1999, Page 1768. 
 • Sudakin D. Naltrexone: Not Just for Opioids Anymore. J Med Toxicol. 2016 Mar; 12(1): 71–75. Published online 2015 Nov 6.
 • Kalk N J, Lingford-Hughes A R. The clinical pharmacology of acamprosate. Br J. Clin Pharmacol. 2014 Feb; 77(2): 315–323. Published online 2014 Jan 22. 
 • Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, Socialstyrelsen 
 • Opioid Prescribing Resources, CDC (cdc.gov)

Referenser för prevalens

Folkhälsoguiden, Region Stockholm (folkhalsoguiden.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.