Särskilt tandvårdsbidrag

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan ha ett ökat behov av tandvård. En god munhälsa hos dessa personer kan ha en positiv effekt på grundsjukdomen och minska risken för komplikation.

Personer med nedanstående sjukdomar eller funktionsnedsättningar har rätt till Särskilt tandvårdsbidrag (STB) från Försäkringskassan som gäller för förebyggande tandvård:

 • Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • Muntorrhet på grund av strålbehandling mot huvudet eller halsen
 • Sjögrens syndrom
 • KOL
 • Cystisk fibros
 • Ulcerös kolit
 • Crohns sjukdom
 • Tarmsvikt
 • Frätskador på tänderna och har anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastro­ esofageal refluxsjukdom
 • Svårinställd diabetes
 • Dialysbehandling
 • Immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 • Genomgått organtransplantation

För mer information om särskilt tandvårdsbidrag se Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) från Socialstyrelsen.

Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.