Vetenskaplig dokumentation vid behandling av KOL

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Sammanfattning av den vetenskapliga dokumentationen vid KOL (1)

  • Vid behovsmedicinering och underhållsbehandling med SABA och SAMA ökar FEV1 och minskar symtom (evidens A).
  • Kombinationer av SABA och SAMA har bättre effekt än enbart SABA eller SAMA på lungfunktion och symtom (evidens A).
  • LABA och LAMA ökar lungfunktion, minskar dyspné, ökar subjektivt välbefinnande och minskar exacerbationer (evidens A).
  • LAMA har större effekt på exacerbationer är LABA (evidens A) och minskar inläggningar (evidens B).
  • Kombinationen LABA+LAMA ökar lungfunktion (FEV1) och minskar symtom jämfört med monoterapi med respektive läkemedel (evidens B).
  • Kombinationen LABA+LAMA minskar exacerbationer jämfört med monoterapi (evidens B).

Steroidbehandling – sammanfattning av den vetenskapliga dokumentationen vid KOL (1)

  • Kombinationen ICS och LABA är mer effektivt än de respektive komponenterna vad gäller lungfunktion, subjektiv hälsa och påverkan på exacerbationer hos medelsvår till svår KOL (evidens A).
  • Regelbunden behandling med ICS ökar risken för pneumoni speciellt hos patienter med svår sjukdom (evidens A).
  • Trippelbehandling med LABA/LAMA/ICS förbättrar lungfunktion, symtom och subjektiv hälsa samt minskar exacerbationer jämfört med LABA+ICS/ LAMA+LABA eller LAMA i monoterapi (evidens A). Data talar även för minskad mortalitet jämfört med fast dos LABA/LAMA till patienter med täta exacerbationer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.