Diabetesläkemedel – NNT för det primära effektmåttet

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.
Klicka på bilden för att förstora eller förminska den

Med ”numbers needed to treat” (NNT) menas hur många som behöver behandlas med läkemedlet under en viss tidsperiod för att förhindra att en patient drabbas av händelsen man studerar exempelvis hjärtkärlsjukdom eller död. Absolut riskreduktion (ARR) motsvarar 1/NNT.

SGLT2-hämmaren Empagliflozin (Jardiance) respektive GLP-1 agonisten liraglutid (Victoza) är de enda glukossänkande läkemedel som har visat minskad kardiovaskulär mortalitet.

Tabellen visar att i studien Empa-Reg Outcome behöver 63 patienter behandlas med Jardiance (empagliflozin) istället för placebo under 3,1 år för att förhindra att en patient drabbas av kardiovaskulär död/hjärtinfarkt eller stroke (primärt effektmått).

För att förhindra att en patient dör till följd av kardiovaskulär orsak behöver 45 patienter behandlas med Jardiance (empagliflozin) i 3,1 år. ARR för det primära effektmåttet var i studien 1,6 procentenheter. Det vill säga chansen att slippa kardiovaskulära händelser under samma tidsperiod ökar från 87,9% till 89,5 % med tillägg av Jardiance.

I Leader studien visades att 53 patienter behöver behandlas med Victoza (liraglutid) i dosen 1,8 mg istället för placebo (NNT) under en tid på 3,8 år för att förhindra att en patient drabbas av kardiovaskulär död/hjärtinfarkt eller stroke (primärt effektmått).

För att förhindra att en patient dör till följd av kardiovaskulär orsak behöver 77 patienter behandlas med Victoza (liraglutid) i 3,8 år. ARR för det primära effektmåttet var i studien 1,9 procentenheter. Annorlunda uttryckt är chansen att klara sig från kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke inom 3,8 år 85,1 procentenheter. Chansen ökar med en daglig injektion med Victoza (1,8 mg) till 87 procentenheter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.