Läkemedelsinformationscentral

Läkemedelsinformationscentralen (LÄIF) svarar på patientrelaterade läkemedelsfrågor från professionen t.ex. läkare, sjuksköterskor eller apotekare inom Region Skåne.

Frågor till LÄIF kan röra allt från biverkningar, farmakokinetik och -dynamik, interaktioner, graviditet, amning och farmaci.

Vid LÄIF kan vi åta oss komplexa frågor som kräver lite längre utredningstid eller att vara ett bollplank för snabbt svar. Vårt team består av kliniska farmakologer, läkare under specialistutbildning och apotekare.  Svaren från LÄIF kontrasigneras alltid av specialist i klinisk farmakologi.

Vad behöver LÄIF veta?

  • Tydlig frågeställning
  • Patientbakgrund (vi har inte tillgång till journalsystem)
  • Komplett läkemedelslista (särskilt vid utredning av interaktioner och biverkningar)
  • När svar önskas
  • Kontaktuppgifter till frågeställare (e-post och direktnummer)

Så här kontaktar du LÄIF

OBS! inga personuppgifter får skickas till funktionsbrevlådorna. 
Funktionsbrevlådorna bevakas kl 09.00 - 15.00 helgfri vardag.
lakemedelsinformationscentralen@skane.se
- laif@skane.se
- 046-17 46 20 kl 12.00 – 15.00 helgfri vardag

Är du patient?

Om du som privatperson har frågor om din medicinering hänvisar vi till din behandlande läkare eller Läkemedelsupplysningen på Läkemedelsverket 0771-46 70 10.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter