Vaginalprolaps

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (N811 Cystocele, N816 Rektocele, N819P Uterovaginal prolaps).

Primärvård

 • Bedömning och handläggning av okomplicerade fall

Gynekologmottagning

 • Vid behov av hjälp med bedömning och behandling

Allmänt

 • Vid framfall är vaginalväggen försvagad vilket medför att en/flera av slidans väggar buktar in i slidan och ibland ut genom slidöppningen
 • Framvägg – Urinblåsa (cystocele)
 • Bakvägg – Ändtarm (rekto-, proktocele) eller fossa Douglasi med tunntarm (enterocele)
 • Vaginalt – Cervix (cervixelongation), uterus (subtotal eller total uterovaginal prolaps) eller vaginaltopp (hos hysterektomerade)

Riskfaktorer

 • Vaginala förlossningar (ökad risk med ökat antal och vid stora bristningar)
 • Graviditet
 • Ålder
 • Hereditet för framfall
 • Förstoppningsbesvär
 • Övervikt
 • Anamnes på varicer, bråck, hemorrojder
 • Tungt fysiskt arbete

Symtom

 • Globuskänsla – det mest specifika symtomet, något buktar ut ur slidmynningen
 • Urinvägar – trängningar, blåstömningssvårighet, upprepade urinvägsinfektioner, urinläckage
 • Tarm – svårighet att krysta ut avföringen, behov av att trycka mot bakre slidväggen
 • Samliv – nedsatt sexuell funktion

Anamnes

 • Fokus på symtom och riskfaktorer

Status

 • Gynekologisk undersökning

Differentialdiagnoser

 • Annan lokal förändring i vulva
 • Tumör

Allmänt

 • Upplever patienten inga besvär behövs ingen behandling
 • Vid ringa/måttliga besvär ges konservativ behandling med ring/annat inlägg
 • Vid mer uttalade besvär är kirurgisk åtgärd aktuell (komplikationer som recidiv, inkontinens, smärtsamma samlag) och erosion av vaginalslemhinna förekommer)

Prolapsring

 • Utprovning – Oftast av gynekolog, täta kontroller inledningsvis
 • Uppföljning – Kontroll/byte 1–4 gånger/år
 • Slemhinneskydd – Lokalt östrogen till postmenopausala kvinnor (vagitorier 2 gånger/vecka)
 • Komplikationer – Skavsår med flytning och blödning, svårighet att få ring att sitta kvar, kvarstående blåstömningssvårigheter

Remissindikation

 • Vid behov – utprovning av prolapsring
 • Vid uttalade besvär och otillräcklig effekt av prolapsring, eller om prolapsring ej är lämpligt

Remissinnehåll

 • Paritet
 • Nuvarande sjukdomar och tidigare operationer
 • Läkemedel
 • Vikt

Publicerat: 2017-06-21
Giltigt till: 2020-06-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter