Premenstruellt syndrom

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (N943 PMS).

Primärvård

 • Bedömning och behandling av patient som söker i primärvård

Gynekologmottagning

 • Bedömning och behandling av patient som söker hos gynekolog

Allmänt

 • PMS – Premenstruellt syndrom, med någon form av (oftast milda) fysiska/mentala symtom, förekommer hos upp till 75 % av kvinnor i fertil ålder
 • PMDS – Premenstruellt dysforiskt syndrom är en svårare form (hos 3–5 % av kvinnor i fertil ålder) där de mentala symtomen, irritabilitet och/eller nedstämdhet, dominerar och påverkar det dagliga livet påtagligt
 • Etiologi – Ofullständigt känd, men förändrad känslighet i hjärnan för progesteronmetaboliter är en möjlig förklaring,

Symtom

 • Menstruationscykel – Symtomen kommer under lutealfas, mellan ägglossning och menstruation, och ska släppa inom tre dagar efter mensstart och inte finnas i den postmenstruella veckan
 • Kropp – Svullnad (främst mage/bröst), spänning i bröst
 • Humör – Irritabilitet, affektlabilitet, depressiva symtom
 • Sömn – Trötthet, mindre ork, ibland sömnstörning

Anamnes

 • Fokus på symtom, gärna med prospektiva, dagliga skattningar av symtom

Status

 • Gynekologisk undersökning är ej nödvändig
 • Blodtryckskontroll om hormonell behandling

Differentialdiagnoser

 • Depression, panikångest, annan psykisk sjukdom
 • Tyreoideasjukdom
 • Biverkan av hormonella läkemedel

Allmänt

 • Information till patienten och värdering av symtomens inverkan på det dagliga livet
 • Fysisk aktivitet, avslappning, minskat koffein-/alkoholintag, regelbunden mat och sömn kan lindra
 • Om besvären ändrar karaktär eller blir kontinuerliga bör patienten bedömas avseende depression

Farmakologisk behandling

 • SSRI – Förstahandsval, lågdos under lutealfas i tre cykler, därefter utvärdering
 • Terapisvikt SSRI – Överväg annan diagnos (som depression), prova annat SSRI-preparat, kontinuerlig behandling eller intermittent behandling med doshöjning
 • P-piller – Kombinerade p-piller med kort/inget tablettuppehåll kan ges om hormonell antikonception önskas, exempelvis drospirenon 3 mg (har visat bättre effekt)
 • Spironolakton – 100 mg till natten kan prövas vid framför allt svullnad

Publicerat: 2017-06-21
Giltigt till: 2020-06-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter