Menorragi

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (N92- Riklig mensblödning).

Primärvård

 • Bedömning av patient som söker i primärvård
 • Behandling efter att eventuell bakomliggande orsakuteslutits

Gynekologmottagning

 • Utesluta bakomliggande orsak eller differentialdiagnos

Allmänt

 • Menorragi – Regelbunden menstruation med riklig blödning (> 80 ml per cykel) och/eller mer långdragen (> 8 dagar)
 • Förekommer hos 10-20 % hos kvinnor i fertil ålder
 • Kan ge järnbristanemi

Orsaker till riklig blödning

 • Idiopatisk
 • Myom
 • Koagulopati
 • Tyreoideasjukdom
 • Kopparspiral
 • Läkemedel som NSAID
 • Endometriecancer
 • Perimenopaus (oftast oregelbunden också)

Anamnes

 • Blödning med koagler?
 • Skattning av blödningsmängd (antal genomblödda skydd)
 • Ifyll eventuellt blödningsschema
 • Nytillkomna menorragier/methrorragier pre-/perimenopausalt – misstänk endometriecancer

Status

 • Överväg gynekologisk undersökning

Lab

 • Hb, MCV, retikulocyter, vita, trombocyter, CRP
 • U-hCG vid misstanke om missfall
 • Överväg ferritin, järn, TIBC

Differentialdiagnoser

 • Dysfunktionell blödningsrubbning – Oregelbundna, ofta rikliga blödningar beroende på anovulation
 • Cervixcancer – Misstänk vid mellanblödning, kontaktblödning
 • Endometriecancer – Misstänk vid postmenopausal blödning
 • Missfall

Allmänt

 • Symtomatisk behandling kan ges när malignitet/annan behandlingskrävande sjukdom uteslutits
 • Tranexamsyra (fibrinolyshämmare), finns receptfritt på apotek
 • Gestagenspiral, kan ges ensamt eller kombinerat med tranexamsyra
 • P-pillret Qlaira har även indikationen riklig menstruation
 • Alla kombinerade p-piller, p-ring och p-plåster ger minskad mängd bortfallsblödning

Remissindikation

 • Utesluta bakomliggande gynekologisk orsak eller differentialdiagnos

Remissinnehåll

 • Anamnes och obstetrisk anamnes (paritet)
 • Sista mens (SM) och preventivmedel
 • Läkemedel

Publicerat: 2020-01-14
Giltigt till: 2021-01-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter