Candidakolpit

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (B373P vulvovaginal candidos).

Primärvård

 • Bedömning och behandling av patient som söker i primärvård

Gynekologmottagning

 • Bedömning och behandling av patient som söker på gynekologisk mottagning
 • Ibland vid upprepade besvär eller utebliven effekt av behandling

Epidemiologi

 • Candidakolpit är vanligt förekommande
 • Candida albicans är dominerande species
 • Candidainfektioner utgör ett växande problem trots att vaginal antimykotisk behandling är receptfri, möjligen påverkat av ökad antibiotikaförskrivning och överdrivna hygienvanor

Riskfaktorer

 • Diabetes
 • Graviditet
 • Antibiotikabehandling

Symtom

 • Klåda, irritation i vagina och/eller vulva
 • Flytning – Vitaktig, flockig
 • Rodnade slemhinnor med gulvita beläggningar

Status

 • Gynekologisk undersökning

Undersökningar

 • Mikroskopi – Rekommenderas om den kliniska bilden är tveksam. Ta prov med spekulum i bakre fornix, droppa en droppe 20 % kaliumhydroxidlösning så att epitelcellerna lyseras varvid svamptrådar kan ses vid mikroskopering.

Differentialdiagnoser

 • Bakteriell vaginos
 • Sexuellt överförbara sjukdomar (STI)
 • Lichen sclerosus et atroficus

Allmänt

 • Symtomfri partner behöver inte behandlas
 • Vid utebliven effekt av behandling – ge livsstilsråd angående underlivstvätt (max 1 gång/dygn, gärna med olja, undvik tvål) och ta vaginal svampodling
 • Vid återkommande candidainfektion premenstruellt och/eller postkoitalt kan upprepade behandlingar prövas
 • Recidiverande candida är ofta Candida glabrata som har nedsatt känslighet för antimykotisk behandling
 • Behandling med mjölksyratabletter/-vagitorier saknar dokumentation

Läkemedelsbehandling

 • Behandlingarna anses ha likvärdig effekt och finns receptfritt
 • Lokal behandling – Ekonazol (Pevaryl) eller klotrimazol (Canesten, förstahandsval vid graviditet)
 • Peroral behandling – Flukonazol

Publicerat: 2017-06-21
Giltigt till: 2020-06-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter