Bartolinit

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (N75- Bartolinit).

ICD-10-SE

N75.0 Cysta i Bartholins körtel
N75.9 Sjukdom i Bartholins körtel, ospecificerad
N75.1 Abscess i Bartholins körtel

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Bartolinit

 • Överväg om odling verkligen är indicerat.
 • Odling görs bara för Staphylococcus aureus och betastreptokocker.
 • Fördröjda svarstider kan förekomma.

Primärvård

 • Primär bedömning av patient

Gynekologmottagning

 • Ställningstagande till och utförande av kirurgisk åtgärd

Bartolinis körtlar är lokaliserade på båda sidor om slidöppningen vid de yttre blygdläpparnas bakre omfång. De producerar ett sekret som håller slemhinnorna fuktiga. Om utförsgången från körteln täpps till ansamlas sekret i körteln, den blir uppdriven och inflammerad och ibland även infekterad. En abscess kan bildas.

Epidemiogi

Bartolinit förekommer oftare hos yngre kvinnor. Det är inte känt varför vissa kvinnor insjuknar oftare än andra.

Etiologi

Vanliga agens vid infektion är stafylokocker, streptokocker, Escherichia coli eller anaeroba bakterier. Ibland orsakas infektionen av klamydia.

Symtom

 • Ensidig rodnad, svullnad och smärta
 • Palpabel ömmande resistens vid slidöppningen i eller intill blygdläpparna
 • Ibland är symtomen så uttalade att patienten har svårt att sitta
 • Feber i vissa fall

Anamnes

 • Förlopp
 • Tidigare episoder med bartolinit
 • Tidigare och aktuell sexuellt överförbar sjukdom

Status

 • Undersökning av yttre genitalia
 • Överväg gynekologisk undersökning såvida det inte är för smärtsamt för patienten
 • Överväg lymfkörtelpalpation i ljumskar

Handläggning vid utredning

Vid allmänpåverkan eller feber, överväg bedömning inom specialiserad vård.

Laboratorieprover

Ta prov för sexuellt överförbar sjukdom om det är indicerat eller om patienten önskar det. Odling från sårhåla tas om antibiotikabehandling övervägs.

Differentialdiagnoser

 • Bartolincancer
 • Aterom
 • Annan furunkel eller abscess som inte utgår från körteln
 • Vulvacancer - överväg vid knöl i vulva eller ljumske där ingen annan uppenbar förklaring finns hos kvinna > 40 år eller kvinna med immundefekt (oavsett ålder), bör handläggas enligt standardiserat vårdförlopp för vulvacancer.

Handläggning vid behandling

 • Behandling vid bartolinit är främst kirurgisk.
 • Gör sammanvägd bedömning och ta ställning om patienten ska remitteras in eller om kirurgisk behandling kan genomföras adekvat på plats.
 • Tillståndet är smärtsamt, ofta behövs smärtstillande behandling.
 • Antibiotikabehandling är sällan indicerad men kan behövas om patienten är allmänpåverkad och har feber.
 • Recidiverande besvär är relativt vanligt och bör handläggas vidare av gynekolog.

Kirurgisk behandling

Behandling sker främst via gynekolog.

Behandlingen är i första hand incision och dränage i lokalbedövning. Enbart incision rekommenderas inte på grund av stor recidivrisk.

Vid recidiverande besvär bör en kvarstående öppning från körteln skapas för att få tillståndet att läka, detta görs inom specialiserad vård.

Remissindikation

 • Remiss till gynekolog (ibland akut) för ställningstagande till kirurgisk behandling
 • Recidiverande besvär
 • Kronisk bartolinit
 • Bartolinicysta

Bartolinit – infektion i blygdläppen, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2020-03-16
Giltigt till: 2023-03-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter