Bartolinit

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • N75.1 Abscess i Bartholins körtel
  N75.0 Cysta i Bartholins körtel
  N75.9 Sjukdom i Bartholins körtel, ospecificerad

Primärvård

 • Primär bedömning av patient

Gynekologmottagning

 • Oklar diagnos
 • Bedömning, ställningstagande till behandling och uppföljning vid behov

Bartolinis körtlar är lokaliserade på båda sidor om slidöppningen vid de yttre blygdläpparnas bakre omfång. De producerar ett sekret som håller slemhinnorna fuktiga. Om utförsgången från körteln täpps till ansamlas sekret i körteln, den blir uppdriven och inflammerad och ibland även infekterad. En abscess kan bildas.

Epidemiologi

Bartolinit förekommer oftare hos yngre kvinnor. Det är inte känt varför vissa kvinnor insjuknar oftare än andra.

Etiologi

Vanliga agens vid infektion är stafylokocker, streptokocker, Escherichia coli eller anaeroba bakterier. Ibland orsakas infektionen av klamydia.  Gonorré kan också orsaka infektion men är mindre vanligt.

Symtom

 • Ensidig rodnad, svullnad och smärta
 • Palpabel ömmande resistens vid slidöppningen i eller intill blygdläpparna
 • Ibland är symtomen så uttalade att patienten har svårt att sitta
 • Feber i vissa fall

Anamnes

 • Förlopp
 • Tidigare episoder med bartolinit
 • Tidigare och aktuell sexuellt överförbar sjukdom

Status

 • Undersökning av yttre genitalia
 • Överväg gynekologisk undersökning såvida det inte är för smärtsamt för patienten
 • Överväg lymfkörtelpalpation i ljumskar

Handläggning vid utredning

Vid allmänpåverkan eller feber, överväg bedömning inom specialiserad vård.

Laboratorieprover

Ta prov för sexuellt överförbar sjukdom om det är indicerat eller om patienten önskar det. Odling från sårhåla tas om antibiotikabehandling övervägs.

Differentialdiagnoser

 • Bartolincancer
 • Aterom
 • Annan furunkel eller abscess som inte utgår från körteln 
 • Vulvacancer - överväg vid knöl i vulva eller ljumske där ingen annan uppenbar förklaring finns hos kvinna > 40 år eller kvinna med immundefekt (oavsett ålder), bör handläggas enligt standardiserat vårdförlopp för vulvacancer.

Handläggning vid behandling

 • Behandling vid bartolinit är främst kirurgisk.
 • Gör sammanvägd bedömning och ta ställning om patienten ska remitteras in eller om kirurgisk behandling kan genomföras adekvat på plats.
 • Tillståndet är smärtsamt, ofta behövs smärtstillande behandling.
 • Antibiotikabehandling är sällan indicerad men kan behövas om patienten är allmänpåverkad och har feber.
 • Recidiverande besvär är relativt vanligt och bör handläggas vidare av gynekolog.

Kirurgisk behandling

Behandlingen är i första hand incision och dränage i lokalbedövning. Enbart incision rekommenderas inte på grund av stor recidivrisk.

Vid recidiverande besvär bör en kvarstående öppning från körteln skapas för att få tillståndet att läka, detta görs inom specialiserad vård.

Remissindikation

 • Remiss till gynekolog (ibland akut) för ställningstagande till behandling
 • Recidiverande besvär
 • Kronisk bartolinit
 • Bartolinicysta

Bartolinit - infektion i blygdläppen (1177.se)

Publicerat: 2020-03-16
Uppdaterat: 2024-02-23
Giltigt till: 2026-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.