Mycobacterium marinum

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.
 • A31.1 Mykobakteriell hudaffektion

Primärvård

 • Primär bedömning av patient

Hud- eller infektionsmottagning

 • Utredning, diagnostik och behandling

Definition

Mycobacterium marinum är en långsamväxande mykobakterie som kan orsaka en subkutan hudinfektion hos människor.

Etiologi

Mycobacterium marinum trivs i 30-gradigt söt- och saltvatten. I Sverige förekommer bakterien främst i akvarievatten och den är sannolikt patogen enbart på skadad hud. Inkubationstiden från smitta till symtom är normalt 2–3 veckor, men kan vara betydligt längre.

Riskfaktorer

 • Rengöring av akvarium
 • Hudskada i samband med hantering av fisk eller skaldjur
 • Bassängbad vid bristande desinfektion av vatten

Symtom

 • Långsamt progredierande subkutan infektion
 • Främst lokaliserat till fingrar, händer och ibland armar
 • I sällsynta fall kan infektionen gå i djupare vävnad med tendinit, artrit eller osteomyelit

Anamnes

 • Symtom – debut och förlopp
 • Riskfaktorer
 • Immunsuppression – risk för mer spridd sjukdom eller komplikation

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hud – rodnade eller violetta papler eller hudsår på ofta rodnad eller förtjockad hud

Handläggning vid utredning

Patient med misstänkt infektion bör remitteras till specialiserad vård för hjälp med diagnostik och behandling.

För diagnos krävs odling och biopsi för PAD och sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Differentialdiagnoser

 • Cellulit, pannikulit
 • Paronyki
 • Svampinfektion
 • Pyoderma gangrenosum
 • Kutan tuberkulos eller leishmaniasis
 • Sarkoidos, granulomatös polyangiit
 • Francisella tularensis, harpest

Handläggning vid behandling

Patienten behandlas inom specialiserad vård, ofta med långvarig antibiotikabehandling. I vissa fall kan kirurgisk åtgärd vara aktuellt.

Remissindikation 

 • Misstänkt infektion med Mycobacterium marinum

Publicerat: 2021-09-20
Giltigt till: 2024-09-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.