Furunkel och karbunkel

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • L02.9 Kutan abscess, furunkel och karbunkel, ospecificerad
  L02.4 Kutan abscess, furunkel och karbunkel på extremitet
  L02.0 Kutan abscess, furunkel och karbunkel i ansiktet
  L02.1 Kutan abscess, furunkel och karbunkel på halsen
  L02.3 Kutan abscess, furunkel och karbunkel i sätesregionen
  L02.8 Kutan abscess, furunkel och karbunkel med andra specificerade lokalisationer

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och behandling

Specialiserad vård

 • Hud- eller infektionsmottagning – vid behov vid svårbehandlad infektion eller täta recidiv

Definition

 • Furunkel är infektion som engagerar hela hårfollikeln, dermis och subcutis.
 • Recidiverande furunklar kallas för furunkulos.
 • Karbunkel består av flera furunklar.

Etiologi

Furunkel är en smärtsam lokal infektion, huvudsakligen orsakad av Staphylococcus aureus.

Riskfaktorer

Furunklar är vanligare vid:

 • diabetes
 • nedsatt immunförsvar
 • atopiskt eksem
 • obesitas
 • missbruk
 • kronisk njursjukdom
 • pågående behandling med systemiska steroider.

Symtom

 • Rodnad
 • Svullnad
 • Ömhet
 • Central pustel som kan variera i storlek
 • Feber vid djupare infektioner

Furunklar är oftast lokaliserade i ansikte, nacke, axiller, lår, skinka eller underliv och kan övergå till en abscess.

Handläggning vid utredning

 • Diagnos ställs kliniskt genom hudinspektion.
 • Bakterieodling med resistensbestämning från sår rekommenderas vid utebliven förbättring eller efter incision vid karbunkel eller furunkulos.
 • Bedömning inom specialiserad vård bör övervägas vid recidiverande furunklar.

Differentialdiagnoser

 • Follikulit
 • Akne
 • Aterom
 • Hidradenitis suppurativa

Handläggning vid behandling

 • Lindrig furunkel fall är ofta självläkande.
 • Ge råd om hygien och antiseptika vid ytlig infektion.
 • Vid djup infektion med abscessbildning utan allmänpåverkan rekommenderas incision och spolning av abscessen utan tillägg av antibiotika.

Läkemedelsbehandling

Överväg lokalt verkande antibiotika som tillägg till hygienråd och antiseptika vid utbredda besvär:

 • fusidinsyra kräm/salva 2%, 2-3 ggr dagligen i 7-10 dagar.

Ge peroral antibiotika vid utebliven effekt av dränage, vid abscessbildning samt vid lymfangit, lymfadenit, hög ålder, allmänpåverkan eller immunsuppression:

 • flukloxacillin tablett 1g, 1 x 3 i 10 dagar.

Vid penicillinallergi, välj:

 • klindamycin kapsel 300 mg, 1 x 3 i 10 dagar.

Remissindikation 

 • Svårbehandlad infektion eller täta recidiv

Infektion med gula stafylokocker,1177

Läkemedel vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner – behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård; Folkhälsomyndigheten (pdf)

Publicerat: 2020-10-20
Giltigt till: 2023-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.