Erytrasma

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.

Primärvård

 • Primär bedömning
 • Behandling i vissa fall

Hudmottagning

 • Diagnostisering och behandling i de flesta fall

Definition

Erytrasma är ytlig hudinfektion som oftast uppkommer i hudveck och orsakas av en korynebakterie.

Epidemiologi

Erytrasma kan uppträda i alla åldrar men är vanligast hos vuxna.

Etiologi

Corynebacterium minutissimum finns normalt på huden men kan tillväxa och ge erytrasma, särskilt vid fukt och ocklusion. Vid bakteriell infektion mellan tårna är erytrasma en vanlig orsak.

Riskfaktorer

 • Hög ålder
 • Diabetes
 • Immunsuppression
 • Tillstånd som predisponerar för fuktig hud – fetma, hyperhidros, varmt fuktigt klimat

Symtom

 • Rödbrunt område i hudveck – mellan tår, i axiller, i ljumskar
 • Ibland klåda

Anamnes

 • Aktuella symtom och förlopp
 • Andra sjukdomar
 • Aktuella läkemedel

Status

Fynd vid hudinspektion är:

 • välavgränsade intertriginösa rödbruna makulösa förändringar
 • förändringar som funnits längre får en ojämn och ibland fjällande yta.

Handläggning vid utredning

Diagnosen ställs främst genom klinisk bild och kan bekräftas med hjälp av Woods ljus som visar en korallröd fluorescens. Wood’s ljus används främst inom specialiserad vård.

Vid klinisk misstanke om erytrasma, utan tillgång till Woods ljus, kan topikal behandling provas.

Differentialdiagnoser

 • Candida albicans
 • Tinea pedis, tinea versicolor
 • Invers psoriasis

Handläggning vid behandling

Erytrasma är sällan behandlingskrävande.

Vid behov kan topikal imidazol 1 x 2 i 14 dagar provas. Det har visat sig ha effekt vid kombination av svamp och erytrasma.

Vid utebliven effekt rekommenderas bedömning inom specialiserad vård för att säkerställa diagnos inför eventuell antibiotikabehandling.

Remissindikation 

 • Oklar diagnos
 • Utebliven effekt av topikal behandling

Publicerat: 2021-11-16
Giltigt till: 2024-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.