Seborroisk keratos

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.

Primärvård

 • Bedömning och diagnos i de flesta fall

Hudmottagning

 • Bedömning vid oklar diagnos

Definition

Seborroisk keratos är en godartad förändring som utgörs av benigna keratinocyter. Tillståndet kan benämnas basalcellspapillom och kallas ibland åldersvårta.

Epidemiologi

Förekomsten av seborroisk keratos ökar med stigande ålder, särskilt efter 50 års ålder. Denna benigna hudtumör är vanligare hos personer med ljusare hy.

Etiologi

Orsaken är ej klarlagd men viss ärftlighet verkar föreligga.

Symtom

 • Oftast asymtomatiska långsamt växande hudförändringar
 • Ökar i antal över tid
 • Ömhet, klåda eller blödningar vid inflammation

Anamnes

 • Debut och eventuell tillväxt eller färgförändring
 • Skav från exempelvis kläder – som orsak till inflammation
 • Andra hudförändringar – särskilt tidigare malignitet
 • Andra sjukdomar
 • Aktuella läkemedel

Status

Inspektera hudförändringar och bedöm hudtyp. Lupp och dermatoskop kan underlätta för bedömning.

 • Förändring – välavgränsad, platt sammetsliknande eller upphöjd med fet vårtliknande yta
 • Färg – ljusbrun till brunsvart (vid ljusare hudtyp ljusbrun–röd)
 • Storlek – vanligtvis några mm till ett par cm
 • Lokalisation – på hårbeklädd hud som bål, extremiteter, ansikte och skalp

Fynd vid dermatoskopi

 • Horn- eller pärlcystor – milieliknande vitaktiga
 • Komedoliknande gula eller bruna öppningar
 • Strukturer liknande ljusbruna fingeravtryck (gyri och sulci)

Handläggning vid utredning

Diagnosen ställs i första hand kliniskt. Vid inflammation kan förändringen ibland vara svår att skilja från malign lesion.

En plötslig ökning av antal seborroiska keratoser (ibland kliande) hos en patient kan vara tecken på bakomliggande malign åkomma och bör utredas. Tillståndet kallas Leser-Trélats tecken och kan ge acanthosis nigricans med hyperpigmentering och hyperkeratos. Tillståndet associeras främst med magsäcks- och koloncancer.

Differentialdiagnoser

Urval av differentialdiagnoser att överväga:

 • pigmentnevus
 • malignt melanom
 • lentigo senilis
 • aktinisk keratos.

Handläggning vid behandling

 • Patienten bör informeras om att förändringen är benign och inte kräver någon behandling.
 • Vid upprepade inflammationer kan förändringen skrapas bort med kurett. Recidiv förekommer.

Remissindikation till hudmottagning

 • Oklar diagnos - informera patienten om att förändringen inte kommer att avlägsnas om den bedöms vara godartad.

Åldersvårtor, 1177.se

Publicerat: 2021-09-20
Giltigt till: 2024-09-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.