Postulosis palmoplantaris

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • L40.3 Pustulosis palmaris et plantaris

Primärvård

 • Primär bedömning och initial behandling

Specialiserad vård

 • Utredning vid oklar diagnos och behandling vid svåra symtom

Definition

Pustulosis palmoplantaris (PPP) är en kronisk hudsjukdom som uppträder i skov. Sjukdomen anses vara besläktad med psoriasis.

Epidemiologi

PPP är ovanlig och förekommer främst hos kvinnor (9/10). Sjukdomen debuterar oftast efter 40 års ålder.

Etiologi

Etiologin är okänd men det föreligger ett samband med rökning.

Symtom

 • Gula eller intorkade rödbruna sterila varblåsor på rodnad hud 
 • Mellan 2–5 mm stora  
 • Främst på eller runt häl, centralt i hålfot eller handflata
 • Ofta hyperkeratos och fissurer 
 • Ibland gångsvårighet och värk

Anamnes

 • Rökning 
 • Andra sjukdomar eller andra symtom

Status

 • Lokalstatus 
 • Övrigt status utifrån anamnes och klinisk bild

Handläggning vid utredning

 • Symtomen är ofta långdragna och diagnosen ställs kliniskt.

Differentialdiagnoser

 • Eksem
 • Kontaktdermatit
 • Psoriasis
 • Skabb
 • Svampinfektion

Handläggning vid behandling

 • Behandlingsmålet är att patienten ska vara så besvärsfri som möjligt. 
 • Vid milda-måttliga besvär ges råd och lokalbehandling i första hand.
 • Vid långdragna eller svåra besvär bör behandling ges via specialiserad vård
 • Långdragna eller svåra besvär kan påverka patientens livskvalitet. Samtalsstöd och hjälp angående val av yrke kan behövas.

Råd och åtgärder

 • Informera patienten om att PPP är en kronisk sjukdom som uppträder i skov och sällan läker helt. 
 • Erbjud stöd för rökavvänjning i förekommande fall.

Lokalbehandling

 • Mjukgörande kräm
 • Vid behov, avfjällning med salicylsyra i vaselin eller kräm
 • Grupp III–IV-steroid i nedtrappningsschema, dagligen i 4−6 veckor, ibland med ocklusion
 • Grupp III–IV-steroid i underhållsbehandling, 1–2 gånger/vecka under en period, ibland med ocklusion

Remissindikation

 • Oklar diagnos 
 • Otillräcklig behandlingseffekt

Publicerat: 2021-02-10
Giltigt till: 2024-02-29
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.