Mollusker

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Primärvård

 • Mollusker handläggs i primärvården

Hudmottagning

 • I enstaka fall vid oklar diagnos eller behov av behandling

Epidemiologi

 • Prevalensen hos barn beräknas till cirka fem procent.
 • Förekommer oftast hos barn mellan ett och åtta år.

Etiologi

Mollusker (Molluscum contagiosum) är en godartad hudinfektion orsakad av poxvirus.

 • Spridning – sker via kontaktsmitta, via autoinokulation samt via kontaminerade föremål som exempelvis badhandduk.
 • Inkubationstiden – är mellan ett par veckor och ett halvt år.
 • Prognosen – infektionen är oftast självbegränsande och försvinner vanligen inom 6–9 månader men kan i enstaka fall pågå under flera år.
 • Immunitet – är vanligt och genomgången infektion ger ofta livslångt skydd.

Riskfaktorer

 • Nedsatt immunförsvar

Symtom

 • Små hudförändringar som sällan ger besvär
 • Förändringarna kan vara kosmetiskt störande
 • Klåda och i vissa fall eksematösa förändringar kan förekomma vid mollusker
 • Konjunktivit kan förekomma vid mollusk på ögonlocksranden

Status

 • Utseende – hudfärgad papel 2–5 mm, ofta med central grop (navel)
 • Distribution – ibland enskilda, ofta grupperade
 • Lokalisation – var som helst på huden, undantaget handflator och fotsulor, vanligast på tunn hud
 • Lokalisation barn – mage, bål, ansikte, armar, axiller och böjveck

Handläggning vid utredning

 • Diagnosen är klinisk, då mollusker ofta har ett typiskt utseende.
 • Stansbiopsi kan övervägas, främst hos vuxna, vid klinisk osäkerhet.
 • Överväg bakomliggande immunbristsjukdom vid omfattande utbredning hos vuxen.

Differentialdiagnoser

 • Barn – vårtor, follikuliter
 • Vuxen – vårtor, akne, kondylom, milier, nodulärt basaliom

Handläggning vid behandling

 • Informera om sjukdomen och att det tar tid innan molluskerna försvinner.
 • Oftast behövs ingen behandling.
 • Kaliumhydroxid kan eventuellt påskynda utläkning och är receptfritt.
 • I vissa fall vid symtom eller kosmetiskt mycket störande förändring kan skrapning eller frysbehandling efter bedövning med bedövningskräm övervägas.
 • Eventuellt eksem bör behandlas för att minska risk för autoinokulation.

Mollusker kan även plockas bort med pincett vid önskemål om åtgärd.

Remissindikation

 • Vid behov vid oklar diagnos
 • Enstaka fall vid behov av behandling
 • Sekundärinfektion förekommer.
 • Skrapning och frysbehandling kan ge långvarig smärta eller ärr.

Mollusker, 1177.se

Publicerat: 2021-02-17
Giltigt till: 2024-02-29
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.