Lymfogranulom, veneriskt

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • A55.9 Lymfogranulom (veneriskt) orsakat av klamydia

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient

Hud- och venerologmottagning

 • Utredning, smittspårning, behandling och uppföljning

Definition

Lymfogranuloma venereum (LGV eller Lymfogranuloma inguinale) är en variant av klamydia. Den räknas som en sexuellt överförbar infektion (STI) och klassas som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Epidemiologi

LGV är mycket ovanligt och förekommer i Sverige främst hos män som har sex med män. Incidensen har de senaste åren ökat från enstaka importfall till drygt 30 fall om året, med ökande tendens.

Etiologi

LGV är en variant av klamydia. Inkubationstiden är några dagar till 6 veckor.

Samsjuklighet

Patienter kan ha flera sexuellt överförbara infektioner samtidigt.

Symtom

 • Inflammation i ändtarmen (proktit) som kan ge blödning, flytning och smärta är vanligast.
 • Smärtsamt, oftast solitärt, sår vid eller i ändtarm, i vagina eller på penis förekommer.

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Misstänkt smittotillfälle
 • Sexualanamnes
 • Tidigare sexuellt överförbar infektion

Status

 • Ytliga lymfkörtlar – förstorade körtlar i ljumskar
 • Inspektion av yttre genitalia och anus – sår, flytning
 • Överväg proktoskopi beroende på smärta – proktit

Handläggning vid utredning

Vid symtom och misstanke om LGV:

 • Ta klamydiatest utifrån sexualanamnes och förekomst av sår.
 • Överväg provtagning för ytterligare sexuellt överförbara infektioner.
 • Utvärdera eventuellt riskbeteende.

Vid positivt provsvar eller stark misstanke om LGV, kontakta specialiserad vård för utvidgad diagnostik och påbörjande av smittspårning.

Differentialdiagnoser

 • Proktit orsakad av exempelvis herpes, Giardia lamblia, ulcerös kolit, Mb Crohn
 • Gonorré
 • Klamydia
 • Syfilis (hård schanker) 

Handläggning vid behandling

 • Ombesörj SmiNet-anmälan.
 • Ge information om förhållningsregler.
 • Remittera till specialiserad vård för smittspårning, behandling och uppföljning.

SmiNet – elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar

Informera patienten om:

 • att patienten har informationsplikt gentemot sexuell partner samt är skyldig att minimera risk för smittspridning
 • att fortsatt handläggning, behandling och uppföljning sker inom specialiserad vård
 • att undersökning, diagnostik och behandling är kostnadsfri.

Förebyggande åtgärder

Ge råd om att använda kondom eller slicklapp vid oral-, vaginal- och analsex från början av och under hela samlaget.

Remissindikation

 • Misstänkt veneriskt lymfogranulom
 • Lymfkörtelmätning och bildning av fistlar
 • Ärrbildning som kan bli omfattande

Sjukdomsinformation om lymfogranuloma venereum (LGV), Folkhälsomyndigheten

Publicerat: 2020-11-04
Giltigt till: 2023-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.