Lymfogranulom, veneriskt

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • A55.9 Lymfogranulom (veneriskt) orsakat av klamydia

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvården.

Hud- och venerologmottagning

 • Utredning, smittspårning, behandling och uppföljning.

Definition

Lymfogranuloma venereum (LGV) orsakas av en variant av klamydiabakterien. Den räknas som en sexuellt överförbar infektion (STI). LGV lyder under smittskyddslagen och är därigenom anmälnings- och smittspårningspliktig.

Epidemiologi

LGV är mycket ovanligt och förekommer i Sverige främst hos män som har sex med män. Incidensen har de senaste åren ökat från enstaka importfall till drygt 30 fall om året.

Samsjuklighet

En patient kan ha flera sexuellt överförbara sjukdomar (STI) samtidigt. Erbjud provtagning för annan STI utifrån sexualanamnes och symtombild.

Sjukdomsförlopp

Inkubationstiden är några dagar till sex veckor.

Symtom

 • Inflammation i ändtarmen (proktit) som kan ge blödning, flytning och smärta är vanligast.
 • Smärtsamt, oftast solitärt, sår vid eller i ändtarm, i vagina eller på penis förekommer.
 • Förstorade lymfkörtlar kan ses. Dessa kan ibland suppurera.

Anamnes

 • Aktuella symtom.
 • Misstänkt smittotillfälle.
 • Sexualanamnes.
 • Tidigare sexuellt överförbar infektion.

Status

 • Ytliga lymfkörtlar – förstorade körtlar i ljumskar vid genitalt sår.
 • Inspektion av yttre genitalia och anus – sår, flytning.
 • Överväg proktoskopi beroende på smärta – proktit.

Handläggning vid utredning

Gör följande vid symtom och misstanke om LGV:

 • Ta klamydiatest utifrån sexualanamnes och förekomst av sår.
 • Överväg provtagning för ytterligare sexuellt överförbara infektioner.

Vid positivt provsvar eller stark misstanke om LGV, kontakta venereologisk mottagning för utvidgad diagnostik och påbörjande av smittspårning.

Differentialdiagnoser

 • Proktit orsakad av exempelvis herpes, Giardia lamblia samt inflammatorisk tarmsjukdom såsom ulcerös kolit och Mb Crohn.
 • Gonorré.
 • Klamydia.
 • Syfilis (hård schanker).
 • Mpox.

Handläggning vid behandling

 • Ombesörj SmiNet-anmälan.
 • Ge information om förhållningsregler muntligt och skriftligt.
 • Remittera till specialiserad vård för smittspårning, behandling och uppföljning.

SmiNet – elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar

Informera patienten om:

 • att patienten har informationsplikt gentemot sexuell partner samt är skyldig att minimera risk för smittspridning
 • att fortsatt handläggning, behandling och uppföljning sker inom specialiserad vård
 • att undersökning, diagnostik och behandling är kostnadsfri.

Förebyggande åtgärder

Ge råd om att använda kondom eller slicklapp vid oralsex, vaginalsex och analsex från början av och under hela samlaget.

Remissindikation Hud- och venerologimottagning

 • Misstänkt eller verifierat veneriskt lymfogranulom.
 • Lymfkörtelsmältning och bildning av fistlar.
 • Ärrbildning, såsom stenosering i tarmen, som kan bli omfattande.

Sjukdomsinformation om lymfogranuloma venereum (LGV) (folkhalsomyndigheten.se)

Referenser kan inhämtas från Nationellt programområde hud- och könssjukdomar, Nationellt system för kunskapsstyrning.

Publicerat: 2024-02-16
Giltigt till: 2028-02-29
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.