Lus- och loppbett

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • B85.3 Flatlöss
  B85.0 Huvudlöss
  B85.1 Kroppslöss
  B85.2 Ospecificerat lusangrepp
  B85.4 Blandat lusangrepp
  T14.0D Icke giftigt insektsbett, ospecificerat

Primärvård

 • Bedömning och behandling i de flesta fall

Hudmottagning

 • Oklar diagnos, svåra symtom eller ibland vid terapisvikt

Epidemiologi

 • Fågelloppor är vanligt vår och höst.
 • Huvudlöss är vanlig förekommande, främst hos barn.
 • Flatlöss förekommer sporadiskt.
 • Klädlöss är ovanligt i Sverige.

Etiologi

Bettreaktioner kan orsakas av många insekter. Vanligast är löss och loppor.

Loppor

 • Lopparter som har människa som värddjur förekommer i princip inte i Sverige längre, men var tidigare en viktig vektor för pest och tyfus.
 • Endast vissa personer får utslag av loppbett.
 • Fågelloppor kommer in i hem via hund/katt eller fås vid rengöring av fågelbo.

Huvudlöss

 • Huvudlöss sprids via direktkontakt, ibland som epidemier bland barn på förskola och skola.
 • Klådan kommer ofta efter en till flera veckor efter smitta.
 • Huvudlöss kan vara bärare av bakterier men orsakar sällan infektioner i Sverige.

Flatlöss

 • Flatlöss sprids genom sexuell kontakt och ibland via sängkläder.
 • Tiden från smitta till symtom är ungefär 1 månad.
 • Flatlöss sprider inte någon infektionssjukdom.

Vägglöss

 • Vägglöss suger oftast blod nattetid och tål långvarig svält.
 • Oftast införs lössen via resebagage.
 • Vägglöss sprider inte någon infektionssjukdom.

Klädlöss

 • Klädlöss lever i kläder som tvättas sällan och hos personer med eftersatt hygien.
 • Tidigare var klädlöss en viktig vektor för fläcktyfus.

Samsjuklighet

Överväg annan sexuellt överförbar sjukdom vid fynd av flatlöss.

Symtom

 • Symtom kan saknas.
 • Loppbett – kliande, röda, urtikariella, några mm – cm stora papler, ofta med ett minimalt sår centralt. Utslagen sitter ofta på rad och kan komma och gå under några veckor.
 • Huvudlöss – klåda, ibland eksemliknande förändringar och sår på grund av kliande. Ofta finns klådan på huvud och nacke.
 • Flatlöss – intensiv klåda i behårade områden med tjockare hårstrån (genitalt, i armhålor, ögonbryn och ögonfransar). Ofta kraftigare klåda nattetid.
 • Vägglöss – kliande urtikariella kvaddlar i klungor längs blodådror på blottlagd hud (till exempel armar eller hals).

Anamnes

 • Symtom hos andra i nära omgivningen
 • Resor
 • Husdjur

Handläggning vid utredning

 • Oftast är den kliniska bilden typisk.
 • För säker diagnos krävs fynd av aktuell insekt, vilket kan vara svårt.
 • För huvudlöss är det enklast att använda luskam för fynd av gnetter eller levande löss.
 • Biopsi kan övervägas vid oklara, långdragna eller återkommande besvär.

Differentialdiagnoser

 • Andra typer av bett
 • Urtikaria

Handläggning vid behandling

Ge råd om egenbehandling, gärna skriftlig information.

Behandling av bettsymtom

 • Symtomatisk behandling med Grupp I-II-steroid.
 • Vid mycket klåda kan antihistamin provas.

Behandling av loppor

 • Ingen specifik behandling av loppbett krävs. Utslagen kan komma och gå under några veckor men försvinner sedan spontant.
 • Behandla husdjur som har loppor.

Behandling av huvudlöss

Ge råd om att:

 • luskamma patient och närstående dagligen i minst 10 dagar efter smittotillfället, även om man samtidigt behandlar med lusmedel
 • överväga luskamning av närstående i förebyggande syfte
 • rengöra kammar och borstar, tvätta hårband, mössor och kepsar, eller lägg dem i en plastpåse i frysen under 24 timmar
 • lokal behandling med produkter som innehåller dimetikon är förstahandsval vid behandling av huvudlöss
 • informera skola/ förskola för att förhindra spridning.

Behandling av flatlöss

Informera om att:

 • tvätta sängkläder och kläder i 60 grader
 • smörja med receptfri liniment bensylbensoat/disulfiram med upprepning efter en vecka
 • även behandla partner
 • rengöra mekaniskt och smörja med vaselin 2 gånger per dag vid ögonfransinfestation.

Behandling av vägglöss

 • Informera om att sanering krävs, noggrann städning räcker inte.
 • Be patienten kontakta företag som utför skadedjursbekämpning.

Infestationer, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissindikation hudmottagning

 • Oklar diagnos, svåra symtom eller ibland vid terapisvikt

Loppbett, 1177.se

Huvudlöss, 1177.se

Flatlöss, 1177.se

Löss, Vårdhandboken

Behandling vid angrepp av huvudlöss – behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket

Publicerat: 2020-05-19
Giltigt till: 2023-05-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.