Lipom

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.
 • D17.0 Lipom i hud och subkutan vävnad i huvudet, ansiktet och halsen
  D17.1 Lipom i hud och subkutan vävnad på bålen
  D17.2 Lipom i hud och subkutan vävnad på extremiteterna
  D17.3 Lipom i hud och subkutan vävnad med andra och ospecificerade lokalisationer
  D17.9 - Ospecificerad lokalisation av lipom

Primärvård

 • Primär bedömning

Specialiserad vård

 • Bedömning vid diagnostisk oklarhet

Definition

Lipom är en vanlig och godartad tumör som består av fettceller. Den kan vara omgiven av ett tunt lager bindväv eller diffus, utan inkapsling. Tumören är oftast subkutant, ibland intramuskulärt, belägen.

Symtom

 • Välavgränsad, mjuk, elastisk, rundad oöm resistens.
 • Oftast långsam tillväxt.
 • Lokalisation kan variera.
 • Ofta multipla resistenser.

Anamnes

 • Tillväxthastighet.
 • Eventuell förekomst av symtomgivande smärta eller rörelseinskränkning.
 • Andra sjukdomar och behandlingar.

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Lokalstatus – konsistens, storlek, lokalisation, förskjutbarhet mot hud och muskler.

Handläggning vid utredning

Vid storlek över 5 cm, eller lokalisering under muskelfascian (ej ruckbar vid spänd muskulatur) oavsett storlek, utred enligt SVF mjukdelssarkom.

Ingen ytterligare utredning behövs vid:

 • typisk klinisk bild
 • storlek under 5 cm
 • fritt förskjutbar mot hud och muskler (ruckbar vid spänd muskulatur).

Differentialdiagnoser

 • Aterom – godartad, mjuk, subkutan förändring som är förskjutbar mot underlaget. Uppstår när utförsgång till talgkörtel täpps igen. Kan variera i storlek från några mm till flera cm, ibland med tydlig central utförsgång.
 • Ganglion – lednära, ofta på hand/handled men kan förekomma nära andra leder. Fast i konsistensen, ca 1–3 cm.
 • Pilomatrixom – godartad, subkutan, hård, förkalkad tumör, utgående från hårsäck. Ofta ansikte, överkropp, överarmar, ofta hos barn och unga. Kan bli 2–3 cm stor, blåskimrande.
 • Angiolipom –godartad 0,5–2 cm subkutan förändring som ömmar vid tryck och kan göra ont vid kroppsansträngning. Ofta hos unga på underarm/bröst. PAD kan behövas för diagnos.
 • Desmoid tumör – ovanlig godartad bindvävstumör som växer snabbt och aggressivt och kan infiltrera andra vävnader. Kan bli upp mot 20 cm stor. Vanligast i bukvägg, lår eller skuldra.
 • Liposarkom – malign subkutan resistens, vanligtvis snabbt växande, ofta belägen på nedre extremitet eller glutéer hos medelålders/äldre.
 • Andra mjukdelssarkom, lymfom eller metastaser (från okänd primärtumör).

Handläggning vid behandling

Det finns sällan någon medicinsk indikation till åtgärd. Recidiv är vanligt efter exstirpation.

Remissindikation 

Informera gärna patienten om att kirurgi sällan är aktuellt vid godartade förändringar.

Remiss till hudmottagning vid:

 • Diagnostisk osäkerhet.

Remiss till ortoped- eller kirurgmottagning utifrån lokalisation vid:

 • Snabbt växande, hård förändring
 • Symtom som smärta eller rörelseinskränkning.

Remissinnehåll

 • Anamnes och status (med beskrivning av fynd)

Fettknöl, 1177

Publicerat: 2022-11-11
Giltigt till: 2025-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.