Liktorn, klavus

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • L84.9 Liktornar och hudförhårdnader

Primärvård

 • Bedömning och diagnostik 

Hudmottagning

 • Oklar diagnos.

Riskfaktorer

Riskfaktorer är

 • främre fotvalvsinsufficiens
 • trånga eller illasittande skor
 • hammartå.

Definition

Liktorn, eller klavus, är en förtjockning av huden till följd av ständigt tryck och/eller friktion på en avgränsad hudyta. Den kan ses som utväxt på tår, mellan tår och över tåled eller som inväxt på fotsulor på grund av belastningen.

Symtom

Symtom är

 • hyperkeratos, ibland med inslag av torkat blod
 • ofta ömhet över centrala taggen.
 • på tår, mellan tår och över tåled ofta utväxt, på fotsulor ofta inväxt på grund av belastningen

Handläggning vid utredning

Klavus är vanligt förekommande. I nästan alla fall ställs diagnosen genom klinisk undersökning utan särskilda åtgärder för diagnostik.

Undersökningar

Biopsi kan övervägas i oklara fall. Dermatoskopi kan underlätta för att se punktformade blödningar, som tyder på vårta.

Differentialdiagnoser

Differentialdiagnoser är

 • vårtor – kan även förekomma på ställen som inte utsätts för tryck, vid nedhyvling ses punktformiga blödningar
 • malignitet – misstänk vid atypisk bild.

Handläggning vid behandling

Följande handläggning rekommenderas:

 • Ge råd om egenvård.
 • Patienten kan i vissa fall behöva kontakta fotvårdsklinik för behandling som till exempel nedslipning (ingår inte i medicinsk fotvård).
 • Patient med diabetes kan ha rätt till medicinsk fotvård.
 • Ibland kan skoanpassning via ortopedteknik behövas.
 • Nedhyvling och utskärning med skalpell ger ofta momentan smärtlindring och kan provas. Om utlösande faktorer kvarstår finns risk att klavus återkommer och då kan metoden upprepas.
 • Kryokirurgi har ingen plats i behandling av klavus – risk för ärrbildning.

Egenvård

Ge följande råd:

 • Eliminera utlösande faktorer.
 • Använd rymliga skor och avlasta foten.
 • Prova liktornsplåster.
 • Rekommendera pelott eller andra fotbäddar vid främre fotvalvsinsufficiens.
 • Prova uppmjukning och eventuell behandling med uppluckrande salva, lösning eller plåster.

Förebygg genom att fila bort eventuella förhårdnader efter varma fotbad eller dusch.

Remissindikation hudmottagning

 • Oklar diagnos.

Sårbildning under hornlagret och infektioner förekommer. Foten riskerar att snedbelastas vilket kan leda till värk i knä och höft.

Publicerat: 2022-12-16
Giltigt till: 2025-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.