Höstblåsor

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • B08.4 Hand, foot and mouth disease

Primärvård

 • Bedömning och diagnos i primärvården

Specialiserad vård

 • Vid behov vid oklar diagnos eller allmänpåverkan

Epidemiologi

 • Höstblåsor (hand-, fot-, och munsjuka) är en beskedlig och ofarlig infektion som är vanligast hos barn < 10 år.
 • Sporadiska fall förekommer men epidemier under sensommar och höst är vanligare, särskilt på förskolor.

Etiologi

 • Höstblåsor orsakas av olika virus tillhörande enterovirusgruppen (ofta coxsackievirus).
 • Smitta sker genom droppsmitta och möjligen också via avföring.
 • Inkubationstiden är 3-7 dygn och smittsamheten är mest uttalad första sjukdomsveckan.
 • Virus kan dock påvisas flera veckor efter symtomfrihet.

Symtom

 • Feber, huvudvärk och katarrala symtom under 1−2 dygn
 • Därefter blåsor i mun och på hud
 • Ibland smärta i mun och hals
 • Symtomen klingar oftast av efter en vecka

Status

 • Allmäntillstånd
 • Mun och svalg – vitaktiga blåsor på läppar, kinder, tunga, gom och svalg
 • Hud – blåsor på rodnad bas, ibland enbart papulösa eller makulopapulösa förändringar
 • Lokalisation på kroppen – främst på handflator och fotsulor, ibland på andra lokalisationer

Handläggning vid utredning

Diagnosen är klinisk och ställs utifrån symtom och typisk lokalisation.

Differentialdiagnoser

 • Herpesstomatit
 • Aftös stomatit
 • Andra virusinfektioner
 • Erytema multiforme

Handläggning vid behandling

 • Ge lugnande besked om att sjukdomen går över.
 • Ge allmänna råd om symtomlindring och smittspridning.
 • Informera om att allmäntillståndet avgör om barnet kan gå till skola eller förskola.

Allmänna råd

 • Receptfria smärtstillande läkemedel kan övervägas.
 • Ljumma eller kalla drycker kan lindra smärta i munnen.
 • Smittspridning minskas genom vanliga hygienråd.
 • Smitta på skola/förskola har ofta redan skett innan insjuknande (många är smittade utan symtom).

Remissindikation

 • Vid behov vid oklar diagnos eller allmänpåverkan

Nagellossning kan förekomma 2-4 veckor efter den akuta infektionen om blåsor funnits under nageln. Ny nagel växer ut så småningom.

Benign serös meningit kan förekomma men är mycket sällsynt.

Höstblåsor, 1177.se

Publicerat: 2020-12-10
Giltigt till: 2023-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.