Raynauds fenomen

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (I730 Raynauds syndrom).

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och behandling av patient

Specialistmottagning

 • Vid behov av vidare utredning vid misstanke om sekundärt Raunauds fenomen

Epidemiologi

 • Raynauds fenomen är vanligt, prevalens upp till 10 %
 • Vanligast hos kvinnor

Allmänt

 • Utmärks av en/flera faser (i nämnd ordning) – Blekhet (kärlspasm), cyanos (förlångsammat kapillärt flöde) samt hyperemi (snabb återfyllnad)
 • Enfasfenomen – Avblekning, vanligast vid primärt Raynauds fenomen
 • Flerfasfenomen – Vanligare vid sekundär genes

Primärt Raynauds fenomen

 • Debuterar ofta i sena tonåren
 • Stark ärftlig komponent, även ärftlighet för migrän vanligt
 • Ofarlig, sårbildning förekommer inte

Sekundärt Raynauds fenomen

 • Vanligare vid debut efter 40 års ålder och hos män
 • Ökad risk för bakomliggande reumatologisk eller malign sjukdom

Symtom

 • Välavgränsade intermittenta färgväxlingar i gulvitt (blekt), blått eller rött
 • Lokalisation – Ett/flera fingrar, ibland tår, nästipp, öron och mamiller
 • Uppkommer spontant vid avkylning eller stress
 • Domning/smärta kan förekomma

Anamnes

 • Debutålder? Kön? Symtomduration?
 • Ärftlighet? Migrän/ärftlighet för migrän?
 • Arbete – Vibrerande verktyg?
 • Rökning, droger som amfetamin, cannabis, kokain?
 • Läkemedel – Som betablockare, ögondroppar, ADHD-läkemedel?
 • Andra sjukdomar? Reumatiska symtom (som handsvullnad, hudförändringar, sår på fingertoppar, torrhet i mun/ögon)?

Status

 • Hud – Svullnad/stramhet på fingrar, händernas ovansidor/extremiteter (skleroderm hud)? Perifera sår (fingertoppar/tår)?
 • Hjärta/cirkulation – Normalt blodtryck (båda armarna)? Perifera pulsar (a radialis, a ulnaris)
 • Lungor

Laboratorieprover

 • Vid misstanke om bakomliggande orsak bör prover tas
 • Hb, leukocyter, trombocyter, SR, CRP, kreatinin, ALAT, ASAT, ANA
 • Urinsticka

Differentialdiagnoser

 • Akrocyanos – Kontinuerlig cyanotisk missfärgning av händer (ibland fötter) utan föregående blekhet, förvärras av kyla, debut före 30 års ålder och oftast hos kvinnor, ej associerat till sjukdom, kräver ingen behandling

Allmänt

 • Information om ogynnsamma faktorer som rökning, kyla, psykisk stress, arbetsmiljöfaktorer
 • Råd om mössa, varma kläder och vantar
 • Via arbetsterapeut – Värmehjälpmedel (som värmekuddar, elektriska värmevantar)
 • Se över medicinlista, sätt ut betablockerare

Läkemedelsbehandling

 • I andra hand kan läkemedel provas
 • Nitroglycerinsalva – 0,2 % eller 1 % glycerylnitrat i Essexkräm, påstrykes mellan fingerbaserna
 • Kalciumblockerare – främst nifedipin, initialt 20 mg/dygn, ökas var tredje dag till högst 60 mg/dygn

Indikation för kontroll

 • Patienten bör informeras om att söka vid nytillkomna symtom
 • Vid sårbildning på fingertoppar, annan hudpåverkan eller ledsymtom – Vidare utredning och eventuellt remiss till specialist

Publicerat: 2018-06-18
Giltigt till: 2021-06-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter