Perifer arteriell sjukdom

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (I739P Perifer vaskulär sjukdom).

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och behandling av patienten

Kärlkirurgisk mottagning

 • Utredning och behandling vid perifer arteriell sjukdom med behov av invasiv åtgärd (invalidiserande claudicatio intermittens eller kritisk ischemi)

Benartärsjukdom

 • Definition – Index ankel-/armblodtryck < 0,9 (normalt 0,9-1,1)

Claudicatio intermittens

 • Definition – Benartärsjukdom med ansträngningsutlösta smärtor i nedre extremiteter eller höfter, som släpper i vila

Kritisk ischemi

 • Vilovärk, särskilt nattlig, som kvarstår trots vanlig analgetika och/eller ischemiskt sår på tå/häl i över 2 veckor
 • Ofta ankeltryck < 70 mmHg (Index ankel-/armblodtryck cirka 0,3)
 • Vilovärken behöver inte ha föregåtts av claudicatio

Anamnes

 • Smärta – När? Efter hur lång gångsträcka? I vila? Nattetid?
 • Smärta – Var? Fötter? Ben? Höfter? Ryggslut?
 • Andra symtom? Läkemedel? Andra sjukdomar (diabetes, hjärt-/kärlsjukdom)?

Status

 • Allmäntillstånd och bedömning av gångsträcka
 • Perifera pulsar inklusive ljumskar (a iliaca-ocklusion ger smärta i ryggslut/glutealt)
 • Ankel-armblodtryck med doppler

Laboratorieprover

 • Hb, leukocyter, trombocyter, glukos, kreatinin, kolesterol, LDL, HDL, TG

Fortsatt handläggning

 • Diabetes – Falskt förhöjda ankeltryck förekommer, remiss för tåblodtryck vid misstänkt ischemi
 • Viktigt att tidigt diagnostisera perifer arteriell ischemi och skyndsamt remittera vid kritisk ischemi

Differentialdiagnoser

 • Ischias
 • Artros
 • Spinal stenos

Behandlingsmål

 • Öka gångsträckan
 • Minska smärtan
 • Läka sår och förhindra amputation

Allmänna råd

 • Livsstil – Samtal/hjälp att vid behov sluta röka, gå ner i vikt
 • Fysisk aktivitet – Regelbunden gångträning, helst dagligen och till smärtgräns

Läkemedelsbehandling

 • Optimera behandling för diabetes, hypertoni, hyperlipidemi och andra arteriella kärlmanifestationer
 • ASA – Tablett 75 mg x 1 (T Clopidogrel 75 mg x 1 vid ASA-allergi/intolerans)
 • Statin eller annan lipidsänkande behandling
 • Hypertoni – Sedvanlig behandling även vid sänkt ankeltryck

Behandling via kärlspecialist

 • Cilostazol – kan övervägas för att öka gångsträckan vid claudicatio intermittens
 • PTA (ballongvidgning), stent, by-passoperation
 • Förstärkt antitrombotisk behandling med lågdos rivaroxaban som tillägg till ASA (högriskindivid)

Remissindikation

 • Kritisk extremitetsischemi
 • Invalidiserande claudicatio intermittens då 6–12 månader med livsstils- och läkemedelsbehandling ej givit tillräcklig effekt

Publicerat: 2020-01-14
Giltigt till: 2021-06-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter