Bukaortaaneurysm

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (I71- Aortaaneurysm).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Bukaortaaneurysm

Remiss till bild- och funktionsundersökning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ange på remissen om misstanke om covid-19 föreligger eller provsvar om det finns.
 • Vid remiss för DT, ange patientens längd och vikt.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning
 • Kliniska kontroller av patient

Kärlkirurgisk mottagning

 • Uppföljning med ultraljudskontroller vid konstaterat bukaortaaneurysm (diameter > 30 mm)

Allmänt

 • Definition – Bukaorta med diameter > 30 mm (män/kvinnor) innebär aneurysm
 • Förekomst – Hos 1,5 % av män som är 65 år
 • 5 gånger vanligare hos män än hos kvinnor

Screening

 • Alla män i Skåne kallas för screening vid 65 års ålder

Riskfaktorer

 • Rökning
 • Ärftlighet (främst män)
 • Högre förekomst av hypertoni och hjärt-/kärlsjukdom vid bukaortaaneurysm

Symtom

 • Oftast inga
 • Snabbt växande aneurysm kan ge smärta, ömhet eller pulserande känsla i magen

Anamnes

 • Hjärt- kärlsjukdom? Lungsjukdom? Claudicatio?
 • Samtidiga thorakala smärtor (dissektion i thorakalaorta)?

Status

 • Hjärta/cirkulation – Normalt blodtryck i båda armarna?
 • Buk – Breddökad aorta?
 • Perifera pulsar – Normala i ljumskar och fötter?

Laboratorieprover

 • Hb, kreatinin och blodlipider

Bilddiagnostik

 • Överväg ultraljud/CT buk

Allmänt

 • Optimera levnadsvanor
 • Farmakologisk behandling av hypertoni, diabetes och blodfetter till målvärden
 • Kliniska kontroller

Kärlkirurgisk bedömning och behandling

 • Aneurysm > 30 mm följs med ultraljud
 • Aneurysm > 50–55 mm kan behöva opereras, öppet/endovaskulärt (EVAR)

Publicerat: 2018-06-18
Giltigt till: 2021-06-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter