Aorta ascendens aneurysm

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (I71- Aortaaneurysm).

Primärvård

 • Primär bedömning av patient

Kardiologmottagning

 • Utredning och ställningstagande till operation

Epidemiologi

 • Aorta ascendens aneurysm (AAA) kan vara associerad med aortainsufficiens

Orsaker

 • Kongenital/familjär – Marfans syndrom, bicuspida klaffar
 • Familjärt aortaaneurysm
 • Hypertoni
 • Ateroskleros av aorta
 • Aortadissektion
 • Intramurala hematom

Symtom

 • Oftast inga
 • Ibland sekundära symtom av hypertoni, aortainsufficiens, aortadissektion

Status

 • Hjärta – Blåsljud (aortainsufficiens med diastolisk komponent?)
 • Blodtryck – Båda armarna

Undersökning via kardiolog

 • Ekokardiografi
 • CT-aorta

Allmänt

 • Hypertoni – Bör ligga < 130/80 (gärna < 120 systoliskt)
 • Riskfaktorkontroll för hjärt/kärlsjukdom

Remissindikation kardiologmottagning

 • Bilddiagnostiskt fynd av vidgad thorakalaorta

Kontroller hos kardiolog

 • Individuellt – Kontroller minst årligen med klinisk bedömning, ekokardiografi, CT-aorta

Uppföljning och behandling av patienter med klaffsjukdom och/eller aorta ascendens aneurysm, Södra sjukvårdsregionen (pdf)

Publicerat: 2018-06-19
Giltigt till: 2020-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter