Aorta ascendens aneurysm

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (I71- Aortaaneurysm).

Primärvård

 • Primär bedömning av patient

Kardiologmottagning

 • Utredning och ställningstagande till operation

Epidemiologi

 • Aorta ascendens aneurysm (AAA) kan vara associerad med aortainsufficiens

Orsaker

 • Kongenital/familjär – Marfans syndrom, bicuspida klaffar
 • Familjärt aortaaneurysm
 • Hypertoni
 • Ateroskleros av aorta
 • Aortadissektion
 • Intramurala hematom

Symtom

 • Oftast inga
 • Ibland sekundära symtom av hypertoni, aortainsufficiens, aortadissektion

Status

 • Hjärta – Blåsljud (aortainsufficiens med diastolisk komponent?)
 • Blodtryck – Båda armarna

Undersökning via kardiolog

 • Ekokardiografi
 • CT-aorta

Allmänt

 • Hypertoni – Bör ligga < 130/80 (gärna < 120 systoliskt)
 • Riskfaktorkontroll för hjärt/kärlsjukdom

Remissindikation kardiologmottagning

 • Bilddiagnostiskt fynd av vidgad thorakalaorta

Kontroller hos kardiolog

 • Individuellt – Kontroller minst årligen med klinisk bedömning, ekokardiografi, CT-aorta

Uppföljning och behandling av patienter med klaffsjukdom och/eller aorta ascendens aneurysm, Södra sjukvårdsregionen (pdf)

Publicerat: 2018-06-19
Giltigt till: 2021-09-30
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.