Aorta ascendens aneurysm

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån regionalt vårdprogram.

ICD-10-SE

I71.2 Torakalt aortaaneurysm, icke brustet

Primärvård

 • Primär bedömning av patient

Kardiologmottagning

 • Utredning, behandling och uppföljning

Riskfaktorer

 • Kongenital/familjär – Marfans syndrom, bicuspida klaffar
 • Familjärt aortaaneurysm
 • Hypertoni
 • Ateroskleros av aorta
 • Aortadissektion
 • Intramurala hematom

Samsjuklighet

Aorta ascendens aneurysm kan vara associerad med aortainsufficiens.

Symtom

Patienten är oftast symtomfri. Ibland kan sekundära symtom av hypertoni, aortainsufficiens, aortadissektion förekomma.

Anamnes

 • Eventuella symtom
 • Aktuella sjukdomar
 • Hereditet

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hjärta – blåsljud (aortainsufficiens med diastolisk komponent)
 • Blodtryck – båda armarna

Handläggning vid utredning

Patienten bör remitteras till specialiserad vård för utredning med bilddiagnostik och ställningstagande till kirurgisk behandling.

Handläggning vid behandling

 • Eventuell hypertoni bör behandlas med målvärde < 130/80, gärna < 120 systoliskt.
 • Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom bör kontrolleras.

Remissindikation

 • Bilddiagnostiskt fynd av vidgad thorakalaorta

Patienten kontrolleras via kardiolog utifrån individuellt behov, minst årligen, med klinisk bedömning, ekokardiografi, CT-aorta.

Uppföljning och behandling av patienter med klaffsjukdom och/eller aorta ascendens aneurysm, Södra sjukvårdsregionen (pdf)

Publicerat: 2018-06-19
Giltigt till: 2024-02-29
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.