Hjälpmedelsanvisningar - Ortopedteknik

Här hittar du anvisningar för ortopediska hjälpmedel som du som förskrivare är ansvarig för att följa.

Förskrivning och beställning av prefabricerade ortoser görs i beställningssystemet Visma webSesam. Det avtalade sortimentet publiceras direkt i Visma webSesam och du hittar även produktkataloger under Sortiment i högerspalten.

Inloggning till Visma webSesam sker via sidan Beställningssystemet Sesam. Där finner du även manualer och kontaktuppgifter vid behov av support.

Aktiv ortopedteknik hjälper till med utprovning, anpassning och reparation av prefabricerade och specialanpassade ortoser. Nytt avtal börjar gälla 2022-03-01. Beställning av tjänster via Visma webSesam införs från den 1 september.

Specifika riktlinjer

 • Ortopedtekniska hjälpmedel kan inte förskrivas som profylaktiskt skydd vid idrottsutövning.

  Riktlinjer när remiss skickas till Aktiv Ortopedteknik:

  Förskrivaren ska i behovsbedömningen beskriva problemställning och mål med förskrivningen. Legitimerad ortopedingenjör väljer och anpassar lämpligt hjälpmedel i samråd med patienten.

  I förskrivningen ingår justering och reparationer kostnadsfritt för patient under hjälpmedlets livslängd. Med livslängd avses fram till att ett likvärdigt hjälpmedel förskrivs för samma behov, därefter är reparationer på det gamla hjälpmedlet ett egenansvar. Möjligheten att reparera bedöms av ortopedingenjören.

  Ett nytt hjälpmedel kan endast förskrivas om det befintliga hjälpmedlet inte längre tillgodoser behovet eller det inte är ekonomiskt rimligt att reparera. Om patienten får behålla det gamla hjälpmedlet ansvarar patienten själv för eventuella reparationer/anpassningar.

 • Verksamhetschefens ansvar

  • Verksamhetschef utser förskrivare och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses har förskrivningsrätt för aktuellt hjälpmedel.
  • Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori än den som enligt Hjälpmedelsanvisningar per produktnivå har förskrivningsrätt.
  • Verksamhetschef har ansvar för att utsedda förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen och ska rekommendera nya förskrivare att genomgå Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning – förskrivning av hjälpmedel eller förskrivning av förbrukningsartiklar, innan första förskrivning görs.

  Mer information om ansvar vid förskrivning av medicintekniska produkter

06 - Hjälpmedel burna på kroppen för att stödja neuromuskuloskeletala eller rörelserelaterade funktioner (ortoser) och ersätta kroppsstrukturer (proteser)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.