Remisskriterier Dövenheten

Dessa kriterier gäller för remiss till Dövenheten för utredning och bedömning av vuxna personers behov av habilitering eller rehabilitering på grund av dövhet.

För att bli aktuell för stöd och insatser inom Dövenheten ska följande vara uppfyllt:

  • Patienten ska vara döv och använda teckenspråk, som kommunikationsspråk.
  • Patienten ska vara i behov av råd och stöd i form av personligt stöd och/eller hjälpmedel. Hjälpmedel kan vara hörapparat, optiska hjälpmedel eller bildtelefon.
  • Vid remiss ska hörselnedsättningen styrkas med ett audiogram.
  • Remissen ska innehålla information om patientens livssituation och behov.

 Övriga punkter som ska ingå enligt praxis för remisshantering

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter