Remisskriterier Dövblindenheten

Dessa kriterier gäller för remiss till Dövblindenheten.

Målgrupp

Personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. De flesta patienterna har ett syndrom inom dövblind spektrat t.ex. Usher syndrom eller CHARGE syndrom, där dövblindheten visar sig tidigt eller utvecklas senare i livet. Om den primära funktionsnedsättningen är syn- eller hörselnedsättning kan variera. Dövblindhet kan även tillkomma i vuxen ålder p.g.a. trauma eller sjukdom.

Personer med åldersrelaterad syn- och hörselnedsättning behöver som regel inte hänvisas till Dövblindenheten utan kan få stöd och insatser inom andra enheter såsom audionommottagningar, Synenheten vuxna m.fl. enheter.

För att bli aktuell för stöd och insatser på Dövblindenheten ska följande vara uppfyllt:

  • Patienten är utredd av ögon- och öronspecialist och har konstaterats ha varaktig syn- och hörselnedsättning.
  • Remiss är utfärdad av ögon- eller öronspecialist eller av annan läkare som baserar remissen på ögon- och öronmedicinskt utredningsresultat.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!